NRB

Podnikatelé mohou ode dneška žádat o zvýhodněné úvěry na energetické úspory

Vynucené dodávky energie UB2
bezúročné úvěry energeticky úsporné projekty
19.09.2017

Podnikatelé bez rozdílu velikosti mohou od úterý 19. září 2017 u Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) získat zvýhodněné financování pro své energeticky úsporné projekty realizované na území ČR vyjma Prahy. Jedná se v tuto chvíli o jeden z mála programů, kde mohou podporu získat též podnikatelé v odvětví cestovního ruchu. Podpora je poskytována ve formě bezúročných úvěrů, subvence úrokové sazby komerčního úvěru a finančního příspěvku na pořízení energetického posudku. Program Úspory energie připravila ČMZRB ve spolupráci s  Ministerstvem průmyslu a obchodu, které na něj celkově vyčlenilo v rámci Operačního programu pro konkurenceschopnost (OP PIK) 1,9 mld. korun.

Program Úspory energie nabízí malým, středním i velkým podnikatelům bezúročné úvěry k financování jejich energeticky úsporných projektů. Úvěry jsou poskytovány až do výše 70 % způsobilých výdajů v rozmezí 1 – 75 milionů korun. Mohou mít desetiletou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 4 roky. Získání zvýhodněného úvěru ČMZRB je podmíněno současným čerpáním komerčního úvěru u některé ze spolupracujících finančních institucí, a to v minimální výši 20 % způsobilých výdajů projektu.

Těší mě, že jsme jako jedni z mála schopni tímto produktem podpořit odvětví cestovního ruchu. Vedle něj na podporu ještě dosáhnou podnikatelé z oblasti zpracovatelského průmyslu, vodohospodářství, energetiky, stavebnictví a služeb,“ přibližuje podmínky programu Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Vedle této formy podpory mohou podnikatelé získat také subvenci úrokové sazby komerčního úvěru určeného na spolufinancování projektu, a to až do výše 10 % tohoto úvěru, maximálně však 1,5 mil. Kč. Žadatelé budou moci rovněž získat finanční příspěvek na pořízení energetického posudku, který je nutné přiložit k žádosti o zvýhodněný úvěr, a to až do výše 80 % výdajů na jeho zpracování, maximálně však 250 tisíc Kč.

„Zvýhodněné financování z programu Úspory energie lze využít například na zateplení budovy určené k podnikání nebo na výměny kotlů, osvětlení, zavedení systémů měření a regulace energie, využití odpadního tepla a podobně. Dále je možné získat úvěr na nákup nových strojů a zařízení, které jsou energeticky efektivnější a nahrazují staré,“ říká Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, a dodává: „Nespornou předností tohoto programu oproti dotační formě podpory je zejména jednoduchost a rychlost vyřízení žádosti a dlouhodobost a stabilita programu. Podnikatel se tak může spolehnout, že až zvýhodněné financování bude potřebovat, bude ho mít k dispozici.“

První výzva programu odstartovala dnešním dnem, tj. 19. zářím 2017, a poběží až do 15. září 2020. Formuláře jsou k dispozici zde, podrobné informace o programu včetně výzvy pak zde. Veškeré informace a dotazy jsou připraveni předat a zodpovědět pracovníci ČMZRB. Kontaktní údaje na ně jsou k nalezení zde.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články