NRB

Startujeme program S-podnik, spolu s MPSV podpoříme sociální podniky

Disabled,Female,Worker,In,Wheelchair,In,A,Carpenters,Workshop
podpora podnikatelů sociální podnik
30.09.2019

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) připravila ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) nový program S-podnik, jehož cílem je podpořit malé a střední sociální podniky, a to ve formě zvýhodněných úvěrů a poradenství. Program, k němuž dnes byla zveřejněna výzva, poběží v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je na něj vyčleněno 380 milionů Kč. Podpořeno by tak mělo být přibližně 75 projektů.

Program S-podnik přináší malým a středním sociálním podnikům podporu ve formě bezúročných úvěrů ve výši 650 tis. až 25 mil. Kč na realizaci projektů investičního charakteru. To znamená například k nákupu nových nebo již používaných strojů, zařízení, technologií, programů, licencí, software, k pořízení a rekonstrukci nemovitostí apod. Úvěry budou mít až 10letou splatnost včetně možnosti odkladu splátek jistiny na tři roky a budou poskytovány až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu.

„Touto formou podpory chceme sociálním podnikatelům co nejvíce usnadnit přístup k financování jejich aktivit a podpořit tak jejich rozvoj a růst. Sociální podniky totiž zajišťují aktivity, které prospívají celé společnosti či místní komunitě, a často přináší uplatnění i těm, o jejichž potenciál nejeví tradiční podniky velký zájem. Vzhledem k povaze jejich podnikání je ale pro ně obtížné na tradiční komerční financování dosáhnout,“ uvádí ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Součástí podpory bude vedle zvýhodněného financování také poskytování podpory ve formě bezplatného odborného poradenství v oblastech, jako je management, organizace a výroba, marketing a public relations a finanční řízení podniku.

Sociální podnikatele jsme do dnešní doby podporovali v rámci národního programu Záruka 2015 až 2023, prostřednictvím kterého jsme jim vystavovali S-záruky a usnadňovali tak přístup k financování od komerčních bank. Tuto formu podpory nyní rozšiřujeme, abychom jim ještě více usnadnili cestu k jejich dalšímu rozvoji,“ říká Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, a dodává: „V rámci tohoto programu jsme navázali spolupráci s další státní institucí mimo okruh ministerstev vykonávajících akcionářská práva, čímž potvrzujeme naši úlohu národní rozvojové banky. Start tohoto programu zároveň zapadá i do připravované strategie naší banky na období 2020 až 2023.“

Podpora z programu S-podnik je určena pro všechny malé a střední podnikatele, kteří splňují definici sociálního podnikatele, budou realizovat projekt investičního charakteru kdekoliv na území ČR, včetně hlavního města Prahy, a působí v oblastech, jako je zpracovatelský průmysl, stavebnictví, zemědělství, lesnictví, energetika, doprava, maloobchod a velkoobchod, vzdělávání, sociální péče, IT a další služby.

Příjem žádostí do programu S-podnik bude zahájen 1. prosince 2019 a poběží až do 30. června 2023.  Více informací k právě spuštěnému programu zde.


Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články