NRB

Startujeme příjem žádostí do programu S-podnik

Disabled,Female,Worker,In,Wheelchair,In,A,Carpenters,Workshop
podpora sociálního podnikání sociální podnikatelé
02.12.2019

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) odstartovala příjem žádostí do programu S-podnik. Je to tak vůbec poprvé v historii, co budou moci malé a střední sociální podniky čerpat podporu na svůj další rozvoj ve formě bezúročných úvěrů a poradenství. Program připravila ČMZRB ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) a podpořeno by z něj mělo být cca 75 projektů.

Program S-podnik přináší malým a středním podnikům, kteří splňují podmínku sociálního podnikatele, podporu ve formě bezúročných úvěrů ve výši 650 tis. až 25 mil. Kč na realizaci projektů investičního charakteru. To znamená např. na nákup nových nebo již používaných strojů, zařízení, technologií, licencí, software, nebo na pořízení a technické zhodnocení nemovitostí. Úvěry jsou poskytovány až do výše 90 % způsobilých výdajů, se splatností 10 let, resp. 12 let, pokud převažuje pořízení nemovitých věcí, včetně odkladu splátek jistiny až na tři roky. S vyřízením a poskytnutím úvěru a ani jeho případným předčasným splacením nejsou spojeny žádné poplatky.

„Programem S-podnik dochází k rozšíření naší podpory určené sociálním podnikatelům. Doposud mohli čerpat S-záruku z programu Záruka 2015 a 2023, která jim usnadňovala přístup ke komerčním úvěrům. Protože sociální podniky zajišťují aktivity, které jsou prospěšné pro celou společnost, domluvili jsme se s MPSV na rozšíření jejich podpory právě formou bezúročných úvěrů, abychom tak ještě více usnadnili jejich další rozvoj, “ říká Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, a dodává: „V průběhu roku 2020 pak bezúročné úvěry doplníme ještě o poskytování podpory ve formě bezplatného odborného poradenství v oblastech, jako je management, organizace a výroba, marketing a public relations a finanční řízení podniku.“

O podporu z programu S-podnik mohou žádat sociální podniky působící v oblastech, jako je zpracovatelský průmysl, stavebnictví, zemědělství, lesnictví, energetika, doprava, maloobchod a velkoobchod, vzdělávání, sociální péče, IT a další služby. Přičemž podpořené projekty investičního charakteru musí být realizované kdekoliv na území ČR včetně hlavního města Prahy.

Příjem žádostí do programu S-podnik byl zahájen 1. prosince 2019 a poběží až do 30. června 2023.  Na program je v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyčleněno 380 milionů Kč. Více informací k právě spuštěnému programu S-podnik naleznete zde.

 

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články