NRB

Žádost a pokyny pro žadatele o S-záruku v programu Záruka 2015 až 2023

Žádost a pokyny UB

Příjem žádostí byl přerušen.

Při podání žádosti postupujte dle těchto pokynů pro žadatele o záruku z programu Záruka 2015 až 2023.

Žádost a povinné přílohy:

Žádost o S-záruku s finančním příspěvkem v programu ZÁRUKA 2015 až 2023
Příloha PS – Projekt
Příloha AS – Údaje úvěrující banky

Povinné přílohy k žádosti, které je možné doplnit později:

Právnické osoby:
Příloha MSP – Prohlášení žadatele o velikosti podniku
Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Příloha GB – Prohlášení žadatele o podporu podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014
Příloha ZN – Prohlášení o zaměstnávání znevýhodněných osob
Příloha CH – Charakteristika žadatele
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (právnické osoby)
Příloha B – Údaje o ekonomických vazbách žadatele
Příloha Z – Údaje o úvěrech a ostatních závazcích
Příloha C – Ekonomická příloha – účetnictví
Potvrzení o bezdlužnosti vystavené FÚ ne starší 30 dnů
Potvrzení o bezdlužnosti vystavené ČSSZ ne starší 30 dnů

Fyzické osoby (živnostníci):
Příloha MSP – Prohlášení žadatele o velikosti podniku
Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Příloha GB – Prohlášení žadatele o podporu podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014
Příloha ZN – Prohlášení o zaměstnávání znevýhodněných osob
Příloha CH – Charakteristika žadatele
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (fyzické osoby)
Příloha B – Údaje o ekonomických vazbách žadatele
Příloha Z – Údaje o úvěrech a ostatních závazcích
Příloha D – Ekonomická příloha (daňová evidence)
Souhlas druhého z manželů (fyzické osoby)
Potvrzení o bezdlužnosti vystavené FÚ ne starší 30 dnů
Potvrzení o bezdlužnosti vystavené ČSSZ ne starší 30 dnů


Jak žádost předložit?

Žádosti přijímají všechna obchodní místa.

Dokumenty vyžadované elektronicky lze zaslat na e-mailovou adresu obchodního místa nebo předat do datové schránky či webové podatelny NRB (v případě datové schránky a podatelny prosím uveďte příslušnou pobočku v předmětu zprávy). Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny 50 MB.

Žádost a přílohy vyžadované v listinné formě předkládá žadatel osobně v některém z obchodních míst NRB, předběžně může i tyto formuláře zaslat elektronicky výše uvedeným způsobem.