NRB

Startujeme nový program pro podnikatele EXPANZE – záruky

shutterstock_1095187229 m
podpora podnikatelů rozvoj podnikání
15.02.2019

Malí a střední podnikatelé mohou ode dneška k financování svých provozních a investičních potřeb využít program EXPANZE – záruky od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Ten jim v případě, že nemají dostatečné zajištění, usnadní přístup k bankovním úvěrům, což je pro řadu z nich stěžejní. Na program Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyčlenilo 4 miliardy Kč. To znamená, že podnikatelé budou moci zrealizovat projekty v objemu až 25 miliard Kč.

Program EXPANZE – záruky nabízí malým a středním podnikatelům bankovní záruky od ČMZRB ke komerčním úvěrům, a to jak provozního, tak investičního charakteru. Záruku z tohoto programu ČMZRB poskytuje až do výše 70 % jistiny úvěru, přičemž výše úvěru se musí pohybovat v rozmezí 4 – 25 mil. Kč. Za nižší úvěry do 4 mil. Kč se ČMZRB zaručuje v rámci programu Záruka 2015 až 2023. Program EXPANZE – záruky tak doplňuje nabídku současných programů banky a umožňuje podnikatelům získat prostředky od komerčních bank i na realizaci investičně náročnějších projektů. Ručení ČMZRB v rámci tohoto programu nabízí až na dobu 7 let, resp. až 10 let u pořízení či technického zhodnocení nemovitých věcí.

Ještě o něco výhodnější záruku – ručení do výše 80 % jistiny úvěru, k úvěrům v rozmezí 1 až 40 mil. Kč, s dobou splatnosti až 12 let – budou moci získat ti podnikatelé, jejichž realizovaný projekt bude spadat do tzv. zvláštních podporovaných aktivit. „Jde například o projekty související se zavedením a provozováním vysokorychlostního internetu, zpracováním kalamitního dřeva, efektivním využíváním vody v průmyslu nebo výstavbou či rekonstrukcí podnikatelských center,“ přibližuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, a dodává: „Na záruku za těchto zvýhodněných podmínek také dosáhnou ti podnikatelé, kteří budou realizovat svůj projekt ve zvýhodněném regionu, tj. v regionech s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti, jako je např. severní Morava, severní Čechy, Kladno, Kutná Hora, Hodonín apod.“

Spuštění tohoto programu podpory je stěžejní pro řadu podniků. „Malí a střední podnikatelé a živnostníci se mnohdy dostávají do situací, kdy chtějí realizovat zajímavé projekty, zpravidla investičního charakteru, ale protože nedisponují dostatečným majetkem, nedosáhnou na úvěr a nemají tím pádem možnost, jak je zafinancovat. To nás dostává vůči konkurentům ve světě do nevýhodné pozice, tím spíše, že jsme průmyslově orientovanou ekonomikou a jsme tedy do určité míry na investicích závislí. Nový záruční program ČMZRB Expanze – záruky přináší řešení, jak podnikatelům přístup k financím a tím pádem i realizaci investičně náročných projektů umožnit,“ říká Karel Havlíček, předseda AMSP ČR, a doplňuje: „Jde navíc o motivační způsob podpory, protože se nejedná se o bezhlavé lití peněz do nevýkonných firem, ale zpřístupňují se zdroje pro ty podniky, které by na ně dosáhly s obtížemi, ačkoliv mají dobré záměry.“

Program EXPANZE – záruky je určen malým a středním podnikatelům působícím v oblastech jako je např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, energetika, odpadové hospodářství, doprava, maloobchod a velkoobchod, ubytování, vzdělávání, zdravotní péče a další služby. Přičemž projekt musí být realizován kdekoliv na území ČR mimo region hlavního města Prahy. Program je financován ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a doplňuje stávající úspěšný program ČMZRB EXPANZE – úvěry.

Příjem žádostí odstartoval dnešním dnem, tj. 15. února 2019, a poběží až do 30. června 2023. Na program jsou v rámci OP PIK vyčleněny 4 miliardy Kč, které vygenerují projekty o objemu až 25 miliard Kč.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články