NRB

ČMZRB předložila ČNB žádost o povolení k činnosti Národního rozvojového fondu

ČNB UB
financování infrastruktury investice Národní rozvojový fond
27.02.2020

Po podepsání Memoranda o spolupráci v září loňského roku a po půl roce společných a intenzivních příprav Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj, České spořitelny, Komerční banky, Československé obchodní banky a  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, předkládá ČMZRB žádost o povolení k činnosti pro Národní rozvojový fond SICAV na Českou národní banku. Jde o zásadní krok, kdy se státní a soukromé instituce shodly na podobě fungování nové společnosti, jejímž cílem je podpora efektivní realizace dlouhodobých veřejných investičních potřeb v oblasti infrastruktury.

V posledním půlroce připravoval expertní tým složený ze zástupců ČMZRB, MPO, MF, MMR, České spořitelny, Komerční banky, ČSOB, UniCredit Bank a dalších strukturu a pravidla fungování Národního rozvojového fondu SICAV (dále jen „NRF“ nebo „Fond“), které tvoří jádro žádosti pro získání licence. Fond bude investičním fondem s proměnným základním kapitálem dle českého zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Intenzivní práce vyvrcholila podepsáním zakladatelských dokumentů v pátek 21. února 2020 a následným podáním žádosti o povolení k činnosti České národní bance v posledním únorovém týdnu. „Je za námi vidět kus dobře odvedené práce. Podařilo se nám dát dohromady dva odlišné světy veřejného a soukromého sektoru a dohodnout se na podmínkách, jak bude Národní rozvojový fond fungovat,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva ČMZRB Jiří Jirásek a dodal: „Pro Fond se nám podařilo získat jak do představenstva, tak dozorčí rady renomované odborníky, kteří jsou předpokladem pro jeho kvalitní fungování.“

[button url=“https://www.nrb.cz/nrf/“]Zjistit více o NRF[/button]

„Projekt, jehož první etapa se nám společně s partnery podařila uzavřít podáním žádosti o povolení k činnosti fondu na Českou národní banku, osobně chápu jako veliký úspěch efektivního propojení veřejné a soukromé sféry a nalezení společných cílů, aniž by kdokoliv ze zapojených subjektů cokoliv ztrácel ze svého specifického postavení a poslání,“ řekl místopředseda vlády Karel Havlíček. „Konečně budeme moci předvést, že lze realizovat projekty se zapojením soukromého a státního kapitálu rychle a efektivně i u nás v České republice stejně tak, jak je tomu u našich západních sousedů,“ dodal Karel Havlíček.

NRF bude poskytovat rizikovější vrstvy financování vybraných projektů, zejména v oblasti infrastruktury. Bude financovat část projektových nákladů a především pomocí podřízeného charakteru jeho finanční účasti bude schopen mobilizovat další soukromé zdroje. NRF bude finanční instituce zřízena podle českého práva, regulovaná Českou národní bankou a fungující na základě principu návratnosti investovaných prostředků shromažďovaných od soukromých investorů. V zahraničí jsou takové finanční nástroje a produkty běžné stejně jako infrastrukturní fondy, v Česku jde však o novinku. NRF tak umožní z pohledu ostatních věřitelů redukovat finanční rizika při současném zvýšení zájmu soukromých investorů.

Vrcholným orgánem NRF bude tříčlenné představenstvo, jež je navrženo v tomto složení: Jan Barta, Filip Drapák a Lenka Zíb Novotná. Všichni tři kandidáti na pozici členů představenstva disponují rozsáhlými znalostmi a dlouholetými zkušenostmi v oblasti investic nebo projektového financování a mají tak jako tým možnost připravit investiční produkty podle aktuálních požadavků. Dozorčí orgán Fondu bude složen z renomovaných a zkušených představitelů finančního trhu jakými jsou Jiří Kunert, Marek Ditz a Petr Kratochvíl. Vrcholným poradním orgánem NRF bude Národní investiční rada, která bude složena z osobností zastupujících jak investory, tak stát, a to v tomto složení: 4 zástupci investorů, 4 zástupci z řad státu a jeden nezávislý kandidát. Národní investiční rada se bude vyjadřovat k zásadním strategickým otázkám týkající se investiční činnosti Fondu, jako jsou například stanoviska k investičním strategiím jednotlivých zřizovaných podfondů.


Navrhovaní členové představenstva NRF:

Jan Barta
Jan Barta je absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK, držitel makléřské licence, absolvent programu Graduate School of Banking, USA. V letech 2002 – 2016 byl členem, předsedou představenstva a generálním ředitelem ČSOB investiční společnosti. Byl odpovědný za řízení představenstva, vztahy s mateřskou společností a dalšími členy skupiny, za řízení společnosti, správu aktiv a podílových fondů ve skupině ČSOB, obchod, rozvoj obchodu a produktů, investiční výzkum. Vytvořil koncept finančního poradenství pro klienty ČSOB, nastavil a realizoval strategii prodeje investičních produktů v ČR, pod jeho vedením ČSOB získala 34% podíl na trhu podílových fondů. Pod jeho vedením společnost zvládla zásadní kritické momenty na finančním trhu, především krizi v roce 2008. Od roku 2017 působí jako nezávislý poradce pro finanční instituce týkající se zásadních rozvojových projektů.

Filip Drapák
Filip Drapák je absolvent Vysoké školy ekonomické. Od roku 1994 působil ve finančním sektoru se zaměřením na investice do firem a strategických projektů v rámci projektů akvizic strategických podílů ve firmách, fúzí a zajištění vhodného financování. V letech 2002 – 2007 působil pro veřejnou sféru v oblastech správy a privatizace státních podniků a účastí (Fond národního majetku), zastupoval stát v orgánech státem vlastněných podniků a působil jako výkonný ředitel PPP Centrum a.s. Od roku 2007 působí pro Světovou banku a její organizaci International Finance Corporation jako expert v oblastech PPP projektů, kde pomáhá v cílových zemích Světové banky metodicky zvládat PPP projekty a osvojovat si schopnosti jejich samostatného zvládnutí. V řadě zemí se podílel na expertní a řídící podpoře konkrétních PPP projektů jak v přípravné, tak realizační fázi.

Lenka Zíb Novotná
Lenka Zíb Novotná je absolventka Právnické fakulty UK. Ve skupině ČSOB působila od roku 2004, nejprve v ČSOB bance a od roku 2006 v ČSOB investiční společnosti. Působila jako seniorní manažer v oblasti risk managementu, právní a compliance. Má expertní vhled do všech prvků zabezpečení obezřetné činnosti obhospodařovatele a administrátora investičních fondů. V letech 2008 – 2019 působila jako vedoucí legislativní a právní sekce profesní asociace AKAT ČR (Asociace pro kapitálový trh České republiky).


Související články:
18. 01. 2020: Zdravotnictví potřebuje investice. Pomoci může soukromý sektor skrz Národní rozvojový fond
19. 09. 2019: Založíme Národní rozvojový fond a podpoříme rozvoj infrastruktury
28. 06. 2019: ČMZRB založí Národní rozvojový fond

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články