NRB

ČD chtějí realizovat financování supermoderních dálkových vlaků se strategickým partnerem

ČD nové vlaky UB
Infrastruktura Národní rozvojový fond
03.09.2021

Vozidlový park Českých drah čeká v příštích deseti letech zásadní omlazení. Jednou z největších investic je nákup supermoderních vlaků pro mezinárodní i vnitrostátní dálkovou dopravu. Investice zahrnuje 180 vozů, z nichž bude sestaveno dvacet devítivozových souprav. České dráhy při jejich financování uvažují o modelu, který je běžně využíván v zahraničí. Tím je spojení se strategickým partnerem a vytvoření společného podniku. Národní dopravce v této věci jedná o kooperaci s Národní rozvojovou bankou (NRB). Záměr musí schválit orgány obou společností.

I přes složitou situaci vyvolanou pandemií koronaviru jsou investice jednou z věcí, která nejde odložit. Investiční plán Českých drah počítá v příští dekádě s nákupy vozidel za zhruba 100 miliard korun. „Chceme zvýšit komfort cestování a zároveň dostát smlouvám s objednateli. Navíc jde o investici do budoucnosti, protože pořídit moderní vlaky nejde ze dne na den a jejich výroba trvá několik let. Část investic pokryjeme z vlastních zdrojů, na část se pokusíme získat dotace a na zbytek si musíme půjčit,“ vysvětluje Ivan Bednárik, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a dodává: „Doposud využíváme především dluhopisy. Chceme ale dluh do budoucna diverzifikovat a využitím správných nástrojů minimalizovat náklady spojené s jeho obsluhou. Důležitý je i účel financování, abychom vybrali produkty a služby, které jsou nejvhodnější pro daný typ investice. To je i případ spolupráce s Národní rozvojovou bankou s cílem nakoupit dvacet vlaků na 230 kilometrů v hodině za cca 13 miliard korun. Společně bychom založili akciovou společnost ČD Finance, která zajistí nezbytné prostředky. Součástí struktury financování projektu bude Národní rozvojový fond a české, případně evropské banky.“

Nové vlaky pro vnitrostátní i mezinárodní dálkové trasy by se staly majetkem právě nově založené společnosti. V ní by měl každý z partnerů padesátiprocentní podíl a vozidla by společně provozovali po dobu dvanácti let.

„Vše jsme samozřejmě důkladně propočítali a tento způsob financování je vhodnější než například leasing. NRB je pro nás vhodný partner hned z několika důvodů. Má široké know-how, zkušenosti s moderními způsoby financování, jako jsou třeba PPP projekty, a zároveň půjde o stabilní spojení dvou subjektů, kterým z podstaty jde o naplnění cíle investovat smysluplně. Společná investice do rozvoje kvality železniční dopravy přinese snížení emisní stopy a motivuje lidi přejít ze silnic na koleje,“ doplňuje ředitel Odboru controllingu a treasury Českých drah Michael Kralert.

„Ambicí NRB je pomáhat udržitelnému ekonomickému a sociálnímu rozvoji České republiky prostřednictvím návratných investic do veřejné infrastruktury. Jednou z významných oblastí jsou i investice do železniční dopravy. S Českými drahami proto jednáme o projektovém financování, jehož předmětem je nákup nových vlaků. Velmi mne těší, že jsme našli společnou cestu, jak tento 13miliardový projekt zafinancovat,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva Národní rozvojové banky, a dodává: „Předpokládáme, že na financování nákupu nových vlaků se bude podílet nejenom samotná banka, ale i Národní rozvojový fond, naše dceřiná společnost. Díky tomu se do financování zapojí i prostředky soukromých investorů. Financování rozvoje infrastruktury v kooperaci veřejného a soukromého sektoru představuje jednu z klíčových cest, jak s omezeným rozpočtem neodkládat, ale realizovat infrastrukturní projekty, které jsou nezbytné pro další rozvoj České republiky. Železniční přeprava se díky novým vlakům posune zase o kus dál nejen na území ČR, ale také na mezinárodních trasách do Německa, Rakouska a Maďarska.“

Celkem 180 vozů tvořících 20 devítivozových souprav s kapacitou 555 míst k sezení a nejvyšší provozní rychlostí až 230 km/h vyrábí konsorcium Škoda Transportation a Siemens Mobility. S jejich nasazením ČD počítají postupně v letech 2024 a 2026 na linkách z Prahy přes Ústí nad Labem do Hamburku či přes Brno do Budapešti a Vídně.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

ČNB UB

Národní rozvojový fond získal licenci ČNB

Česká národní banka udělila licenci Národnímu rozvojovému fondu SICAV (NRF). Díky tomuto kroku zde vzniká možnost zapojení soukromého kapitálu do financování infrastrukturních projektů v České republice. Představenstvo NRF ve spolupráci s potencionálními investory již...