NRB

Podpora ČMZRB dlouhodobě směřuje hlavně malým podnikům

On,An,Electricity,Supply,Bill,There,Are,Three,Stacks,Of
malé a střední podniky podpora podnikatelů
01.04.2020

Českomoravská záruční a rozvojová banka vznikla v roce 1992 v souvislosti s potřebou tehdy ještě Československé republiky vybudovat zdravé podnikatelé prostředí a tržní hospodářství. Jejím úkolem bylo zaměřit se primárně na podporu malého a středního podnikání, a to prostřednictvím tzv. finančních nástrojů, tj. záruk a zvýhodněných úvěrů. Tuto úlohu plní do dneška. Malé a střední podniky totiž tvoří jádro české ekonomiky, významně se podílí na zaměstnanosti i růstu HDP, jsou však náchylnější na hospodářské výkyvy, často jim chybí zdroje pro další rozvoj, a proto je nutné je podporovat i dnes.

ČMZRB od svého založení do konce roku 2019 pomohla rozjet a dále rozvinout podnikání více než 43,5 tisíce malých a středních podniků (včetně živnostníků). Přičemž po celou dobu prostředky jak z národních, tak evropských zdrojů směřují primárně malým podnikatelům, tj. firmám, které zaměstnávají méně než 50 zaměstnanců a jejich roční obrat nepřesahuje 10 milionů EUR.

V  roce 2019 ČMZRB podnikatelům poskytla historicky nejvyšší objem podpory, a to přes 16,2 miliardy Kč, a pomohla tak profinancovat téměř 6200 projektů. Nejčastěji šlo o pořízení nových strojů, zařízení a technologií a dále o profinancování zásob. V menším množství se jednalo o výstavbu či rekonstrukci výrobní hal, skladů či administrativních budov a projektů vedoucích k úspoře energie.

Drtivou většinu těchto projektů (96 %) realizovaly malé podniky a dokonce více než polovinu drobní podnikatelé, tj. firmy, které zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců a jejich roční obrat nepřesahuje 2 miliony EUR, a živnostníci. Ostatní projekty realizovaly středně velké firmy, tj. společnosti s počtem zaměstnanců mezi 50 a 250 a obratem do 50 mil. EUR, a dva projekty zaměřené na úspory energie firmy velké. Ty mohou čerpat podporu od ČMZRB právě pouze v případě, že ji využijí ke snížení energetické náročnosti svého provozu a potažmo tak přispějí ke snížení energetické náročnosti české ekonomiky a životního prostředí ČR.

V letech 2018 a 2017 byl podíl malých podniků na získané podpoře od ČMZRB ještě vyšší, v předchozích letech dokonce téměř 100%. Nicméně vzhledem k tomu, že banka dlouhodobě zaznamená nárůst objemu poskytnuté podpory včetně počtu podpořených projektů, roste rok od roku i počet drobných a malých podniků, kteří pro svůj rozvoj využívají záruku či zvýhodněný úvěr od ČMZRB, a zároveň i objem podpory, kterou od banky čerpají. Přičemž platí, že malí podnikatelé a živnostníci, z důvodu nedostatku vlastních zdrojů, jimiž by zaručili komerční úvěr, ve větší míře využívají podporu ve formě záruk.

Seznámit se s konkrétními příběhy malých a středních podnikatelů, které ČMZRB v průběhu 28 let své existence podpořila, můžete zde. Jde o podnikatele z různých regionů, napříč obory. Z některých se již staly velké podniky a známé značky. Jiné jsou teprve na svém startu. Ve všech případech ale ČMZRB sehrála klíčovou roli – podpořila je na jejich začátku či v jejich dalším rozvoji. Pomohla jim překonat krizi a dále vyrůst.

ČMZRB je národní rozvojová banka České republiky, na jejíž činnost dohlíží Česká národní banka, a řídí se zákonem o bankách.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články