NRB

Jistina

Výkladový slovník UB
Základní půjčovaná suma, tj. celková smluvní výše poskytnutého úvěru bez úroků a poplatků. Jistina je splatná v částkách a termínech sjednaných ve smlouvě o úvěru.