NRB

Program INFIN rozšířil podporu inovativních projektů

A,Business,Man,Using,His,Mobile,To,Made,A,Payment
podpora podnikatelů podpora pro pražské firmy
03.04.2020

Magistrát hlavního města Prahy a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) se dohodly na úpravě stávajícího úvěrového programu INFIN. Pražští malí a střední podnikatelé s historií od tří do sedmi let budou nově od 1. dubna moci žádat o finanční příspěvek na úhradu úroků z komerčního úvěru, který je nezbytnou součástí čerpání úvěru z programu INFIN. Novinku na začátku března schválila Rada hlavního města Prahy. Příjem žádostí o úvěr s finančním příspěvkem je možný od 1. dubna 2020.

Dohodu s ČMZRB, která umožňuje prostřednictvím Úvěrového fondu INFIN využít v pražském operačním programu finanční nástroje, schválili pražští radní koncem roku 2018. Odbor evropských fondů pražského magistrátu poté ve spolupráci s bankou připravil výzvu k předkládání projektů, která dala od loňského dubna malým a středním podnikatelům možnost požádat o zvýhodněný úvěr na inovativní projekty realizované v Praze.

Tyto úvěry jsou určeny malým a středním podnikatelům se sídlem či provozovnou v Praze s nejvýše sedmiletou historií, kteří podnikají například ve stavebnictví, vodohospodářství, zpracování odpadů, dopravě, ubytování či vzdělávání. Podnikatelé s maximálně tříletou historií mohou od ČMZRB získat bezúročný investiční úvěr ve výši 750 tisíc až tři miliony korun, a to až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu. Podnikatelé, kteří podnikají tři až sedm let, mohou získat bezúročný investiční úvěr v rozmezí jeden až patnáct milionů korun, a sice do výše 50 % způsobilých výdajů projektu.

„Nezbytnou součástí čerpání programu INFIN  u podnikatelů je komerční úvěr. V zájmu většího zpřístupnění podpůrného nástroje podnikům v jejich inovativních projektech jsme ve spolupráci s ČMZRB připravili aktualizovanou výzvu, do níž jsme nově začlenili finanční příspěvek. Ten podnikatelům umožní uhradit úroky z  komerčního úvěru a celkově jim zlevní financování jejich projektů. Je to další způsob jak zlepšit inovační podnikatelské prostředí v Praze,“ řekl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

„Aktualizací podmínek úvěrového programu INFIN vycházíme vstříc pražským inovativním podnikatelům s krátkou historií, pro které je důležité investovat do svého dalšího růstu,“ vysvětluje předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek a dodává: „Program INFIN tak doplní nabídku ČMZRB, kdy i pražským podnikatelům poskytneme obdobné podmínky, jako mají mimopražští podnikatelé například v programu Expanze-úvěry.“

Finanční nástroje jsou oproti jiným formám efektivnější formou podpory, protože peníze se do oběhu vracejí, a je tudíž možné použít je opakovaně. Na program INFIN je z Operačního programu Praha – pól růstu ČR vyčleněno 400 milionů korun. Podávat projekty do aktualizované výzvy je možné ode dneška, tj. od 1. dubna. Výzva je podnikatelům otevřena až do 31. prosince 2022.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články