NRB

Finanční nástroje pro pražské inovační podnikatele

Praha 696×576
bezúročný úvěr INFIN inovace podpora podnikání
06.12.2018

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) a rada hlavního města Prahy uzavřely Dohodu o vytvoření a správě Úvěrového fondu INFIN 2018. Tato Dohoda umožní inovačním podnikatelům a podnikatelům s krátkou historií čerpat finanční nástroje ve formě zvýhodněných úvěrů z Operačního programu Praha – pól růstu na realizaci jejich projektů na území hlavního města Prahy. Zároveň jde o historický krok, kdy ČMZRB bude ve správě strukturálních fondů spolupracovat i mimo okruh ministerstev, vykonávající akcionářská práva.

Do Úvěrového fondu INFIN 2018 bude vloženo 400 milionů korun, které jsou v pražském operačním programu vyčleněny na rozvoj inovačních firem. Těmto podnikatelům pak budou k dispozici až do konce roku 2023, kdy skončí současné programovací období. Pomocí tohoto finančního nástroje bude umožněno i pražským podnikatelům čerpat podporu ze strukturálních fondů v Praze, která je všeobecně vnímána jako jeden z nejbohatších regionů v celé EU. Zároveň tak dojde k doplnění nabízeného portfolia služeb ČMZRB, jako jsou například programy EXPANZE a Úspory energie, které jsou rovněž financovány ze strukturálních fondů EU, ale jsou poskytovány mimo území hlavního města.

Z pohledu ČMZRB jde o velice významný historický milník, jelikož INFIN je prvním fondem financovaný ze strukturálních fondů, který ČMZRB bude spravovat pro jiného veřejného zadavatele než ministerstva, jenž vykonávají akcionářská práva České republiky. Tímto krokem dochází i k posílení celkové role ČMZRB jako národní rozvojové banky.

„Předpokládáme, že průměrná velikost poskytnutých úvěrů se bude pohybovat kolem 7 miliónů korun. Zvýhodněné úvěry jsou v tuto chvíli koncipovány jako bezúročné a nejsou zatížené ani žádnými dalšími poplatky,“ přibližuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, a dodává: „Díky tomuto novému programu se významně usnadní start začínajícím podnikatelům a inovativním společnostem na území hlavního města Prahy, kde podpora tohoto segmentu byla doposud složitá“.

Program INFIN cílí na mladé podnikatele s krátkou historií a inovační podniky s nejvýše sedmiletou historií.

Začínající podnikatelé s historií do tří let budou moci získat zvýhodněný úvěr až tři miliony korun, to znamená až 90 % způsobilých výdajů projektu.

Ostatní společnosti, budou moci získat zvýhodněný úvěr do výše 50 % způsobilých výdajů projektu, tzn. až 15 milionů korun. Zbytek nákladů u tohoto typu žadatelů, tzn. minimálně 30 % způsobilých výdajů projektu, bude muset být dofinancován běžným komerčním úvěrem od spolupracující banky nebo leasingové společnosti.

 

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články