NRB

Program ELENA, to je snadnější cesta k úspornějším projektům

Vynucené dodávky energie UB2
úspory energie
25.03.2021

Regulace a řízení spotřeby energie, zateplení budovy, výměna oken, modernizace osvětlení, instalace solárních a fotovoltaických systémů, ale i nákup rekuperace či využívání tepla vznikajícího při výrobě. To je jen zlomek projektů, které vedou k úspoře energie a k příjemnému pocitu, který následně přijde, a to nejen při pohledu na fakturu od dodavatele energií.

Základem je kvalitně připravený projekt
Stavebním kamenem všech těchto projektů je poměrně náročná a kvalitní příprava. Mnoho subjektů má u metody EPC z vyšší náročnosti přípravy projektu obavy. A právě s ní pomůže program ELENA (European Local ENergy Assistance) od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), který je zaměřen na aplikaci EPC při renovaci stávajících nemovitostí a cílené investici do stavebních a technologických opatření.

Součástí komplexního servisu, který ČMZRB v rámci programu ELENA poskytuje, je pomoc se samotnou analýzou projektu, v případě podnikatelů také zajištění energetického posudku a kompletace žádosti o bezúročné financování z programů Energ a Úspory energie, v případě obcí a dalších veřejných subjektů pomoc s přípravou projektu řešeného metodou EPC, s vytvořením zadávací dokumentace a zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí. A to vše pouze za desetinu potřebných nákladů.

Říct si, že bude stačit stažení vzorové smlouvy z internetu a že si vše připravíte sami, což se podle Vladimíra Sochora, specialisty pro EPC projekty v ČMZRB, děje zvláště ve veřejném sektoru, nemusí vyplatit. „Vybírat si sám firmu energetických služeb povede k tomu, že bude mít nad vámi navrch. Vždy by se měl u těchto typů projektů oslovovat poradce, který problematice rozumí, projekt kvalitně připraví a bude dobrým oponentem vůči dodavateli při vyjednávání o konečné podobě smlouvy,” vidí Sochor nejlepší řešení, jak váš vztah s dodavatelskou firmou vyrovnat.

Dotace vs. EPC
Obrátit se na odborníky se vyplatí i v případě, kdy se rozhodujete mezi dotací a energetickými službami se zárukou, které představují efektivní nástroj realizace úsporných opatření (EPC). Odborník poradí, jaké financování bude vzhledem k vašemu projektu výhodnější, případně navrhne vhodnou kombinaci obou. V současnosti se totiž právě EPC začínají stále častěji spojovat s dotačními programy, jako je Operační program Životního prostředí či Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, což s sebou přináší nejvýhodnější formu financování.

Vždy je ale dobré začínat úvahou, co chci a co všechno bych mohl. Jaká všechna opatření by se dala realizovat,” radí Sochor. “EPC se většinou volí v případě technologických projektů, dotace těch s delší návratností. Propojování je vhodné u těch projektů, jejichž cílem je kompletní zhodnocení nemovitosti, tj. zaměření se na opatření realizovaná jak uvnitř objektu, tak i na jeho zevnějšku,” doplňuje.

Co se doby realizace takového projektu týká, tak je zapotřebí počítat s tím, že samotná příprava projektu včetně vysoutěžení realizační firmy trvá rok až rok a půl. Samotná doba trvání EPC projektu se pak běžně pohybuje mezi 8 až 12 lety.

Ideální pro firmy i municipality
Program ELENA, který nabízí úhradu až 90 % způsobilých výdajů na vybrané činnosti spojené s realizací projektu, je vhodný nejen pro podnikatele, ale i pro obce, města, kraje a další subjekty veřejné správy. Pomůže s přípravou EPC projektu, přípravou zadávacího řízení na realizační firmu (ESCO) nebo s přípravou povinných dokumentů pro žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), resp. žádostí o bezúročné financování od ČMZRB.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články