NRB

ČMZRB a Správa železnic spolupracují na propojení letiště s centrem Prahy

Správa železnic UB
poradenství propojení letiště s centrem Prahy železniční infrastruktura
27.05.2021

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) a Správa železnic uzavřely Memorandum o spolupráci při identifikaci a přípravě projektů v oblasti železniční infrastruktury. Pilotním projektem bude propojení Letiště Václava Havla s centrem Prahy železnicí.

Na projektech, jako jsou vysokorychlostní tratě či dopravní uzly, bude skupina ČMZRB nově spolupracovat se Správou železnic. Obě organizace podepsaly Memorandum, které přispěje k rozšíření forem investování do projektů z oblasti železniční infrastruktury.

Naším hlavním úkolem bude identifikace vhodných projektů, které by mohly být financovány jinak než formou dotace,” nastiňuje průběh spolupráce generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a dodává: „Hlavním úkolem je zavedení nových forem smluvních vztahů vedoucích k dlouhodobé odpovědnosti zhotovitelů za kvalitu, úspora veřejných rozpočtů a zapojení soukromých finančních prostředků do výstavby a údržby.

Skupina ČMZRB následně vyhodnotí, pro jakou formu financování jsou projekty vhodné a navrhne optimální způsob financování, například formou PPP, juniorního financování nebo jinou vhodnou formou odpovídající danému projektu.

Pilotním projektem bude propojení letiště s centrem Prahy železnicí, kdy naše banka bude posuzovat možnost financování formou PPP. Do budoucna je naším cílem se zaměřit na projekty financování infrastruktury pro vysokorychlostní železnice,” popisuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Cílem spolupráce je pomoci tomuto veřejnému zadavateli s úvodní fází přípravy a realizace projektů, u kterých se počítá s využitím mimorozpočtového financování. ČMZRB bude zároveň poskytovat poradenství při výběru poradců pro realizaci vhodných projektů.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články