NRB

ČMZRB nově nabízí sociálním podnikům i bezúročné provozní financování

Disabled,Female,Worker,In,Wheelchair,In,A,Carpenters,Workshop
podpora podnikatelů sociální podnik
03.08.2020

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) po dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) rozšiřuje od začátku srpna možnosti využití programu S-podnik. Bezúročné úvěry, které tento program nabízí, mohli doposud čerpat pouze malé a střední sociální podniky na investice, od prvního srpna z nich mohou hradit i své provozní výdaje. Podporu navíc mohou nově využít i velké firmy, které zároveň splňují definici sociálního podniku.

Program S-podnik, který ČMZRB spravuje pro MPSV, běží teprve od začátku prosince loňského roku. Jeho prostřednictvím mohou sociální podniky – nově bez rozdílu velikosti – využít bezúročné úvěry na realizaci projektů investičního charakteru, jako je např. nákup nových nebo již používaných strojů, zařízení, technologií, licencí, software, nebo na pořízení a technické zhodnocení nemovitostí, a od 1. srpna také k profinancování svých provozních potřeb. To znamená např. na pořízení materiálu, zásob, drobného majetku, k úhradě nákladů na energie, dodavatelsko-odběratelských faktur apod. Nelze jej využít na úhradu mezd zaměstnanců, nebo na splátky jiných úvěrů či leasingu.

„S ohledem na aktuální situaci na trhu a poptávku ze strany sociálních podniků jsme se po dohodě s MPSV rozhodli toto zvýhodněné financování zpřístupnit většímu množství firem a usnadnit jim tak nepříliš příznivé období způsobené poklesem ekonomiky,“ říká Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, a dodává: „Firmám, a to nově i těm velkým, které splňují definici sociálního podniku, proto nabízíme bezúročné úvěry nejen na investice, ale také na provoz.“

Provozní úvěry jsou poskytovány od 400 tis. Kč do 1 mil Kč v případě, že se jedná o podnik s historií do 3 let, resp. do 25 mil. Kč v případě, že se jedná o podnik s historií delší než tři roky. Doba splatnosti tohoto úvěru je 2 roky včetně možnosti odkladu splátek jistiny až na jeden rok.

Spodní hranice úvěru 400 tis. Kč je od začátku srpna 2020 platná také pro investiční úvěry. Ostatní parametry pak zůstávají beze změny. Bližší informace k programu S-podnik najdete zde.

Program S-podnik běží v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je na něj vyčleněno 380 milionů Kč. Příjem žádostí poběží až do 30. černa 2023.


 

Související články:

02. 12. 2019: Startujeme příjem žádostí do programu S-podnik
30. 09. 2019: Startujeme program S-podnik, spolu s MPSV podpoříme sociální podniky
02. 08. 2019: ČMZRB společně s MPSV podpoří sociální podnikatele

 

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články