NRB

Záruka 2015 - 2023

ZÁRUKA KE KOMERČNÍM ÚVĚRŮM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKATELE

S-záruka UB
S

S-záruka

S-záruka je speciální podpora určená pro sociální podniky, které chtějí žádat o investiční úvěry u komerčních bank. Lze tak financovat například pořízení nových zařízení, strojů, software nebo jiného druhu dlouhodobého majetku.

Příjem žádostí byl ukončen.

Jakou záruku nabízíme?

 • Výše záruky

  až 80 %

  Poskytujeme záruku do výše až 80 % jistiny úvěru, maximálně však 20 mil. Kč.

 • Výše zaručovaného úvěru

  neomezená

  Záruku však poskytujeme maximálně do výše 20 mil. Kč, resp. 80 % jistiny zaručovaného úvěru.

 • Co lze úvěrem uhradit

  investiční výdaje
 • Doba ručení

  až 8 let
 • Finanční příspěvek

  až 500 tis. Kč

  K zaručovanému úvěru může být poskytnut finanční příspěvek ve výši 10 % zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu, maximálně však do výše 500 000 Kč.

 • Výše poplatků

  0 Kč
Jakou záruku nabízíme?

Tato záruka je určena pro sociální podniky, taková firma zejména musí:

 • zaměstnávat osoby znevýhodněné na trhu práce
 • reinvestovat více než 50 % zisku zpět do rozvoje podnikání
 • uplatňovat demokratický styl řízení
 • rozvíjet svoji společenskou odpovědnost

Takový sociální podnik pak musí působit v oboru, který je programem podporovaný, např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, energetika, doprava a skladování,  ubytování, stravování a další služby.  Kompletní přehled podporovaných oborů najdete ve Výzvě.

Na co lze záruku využít?

 • nákup strojů, zařízení a technologií
 • pořízení licencí a softwaru
 • nákup a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Důležité informace

Záruka je poskytována jako podpora de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013), nebo dle blokové výjimky (Nařízení Komise (EU) č. 651/2014), podrobněji viz Veřejná podpora.

Důležité informace

Modelový příklad

Pořízení nové technologie sociálním podnikem
Očekávané výdaje 12 000 000 Kč

NRB Spolupracující úvěrující banka
Výše úvěru - 12 000 000 Kč

Dle výše využití vlastních zdrojů a v souladu s obchodní politikou úvěrující banky.

Výše záruky 9 600 000 Kč

Maximální výše záruky je 80 % jistiny zaručovaného úvěru.

-
Zajištění úvěru - záruka NRB

Úvěrující banka může ještě vyžadovat dozajištění zbývající části úvěru.

Doba ručení 8 let

Doba ručení se odvíjí od doby splatnosti úvěru, maximální doba ručení je 8 let. 

-
Poplatek za poskytnutí záruky 0 Kč -
Úroková sazba - dle obchodní politiky úvěrující instituce

Záruka NRB může přispět ke zlevnění, resp. zvýhodnění poskytovaného úvěru.

Doba splácení a odklad splátek - dle obchodní politiky úvěrující banky
Finanční příspěvek na způsobilé výdaje projektu 500 000 Kč

Finanční příspěvek je poskytován ve výši 10 % z výše zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu, max. však 500 000 Kč.

Záruku pro sociální podniky poskytujeme maximálně do výše 20 mil. Kč, výše zaručovaného úvěru však může být neomezená. Slouží k uhrazení investičních výdajů, jako je nákup strojů, zařízení a technologií, pořízení potřebného software a licencí k programům, k pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a k nákupu a technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku (nemovitostí).

Podnikatel 2 UB

Dokumenty, žádosti a další informace

Přehled podrobných informací k programu spolu s odkazem na žádost a pokyny k jejímu podání.

Kontaktní formulář

Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit. Kromě dotazu je třeba uvést alespoň jeden kontaktní údaj, abychom Vám mohli sdělit odpověď nebo se s Vámi spojit ohledně schůzky.

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů Odeslat