NRB

Záruka 2015 - 2023

ZÁRUKA KE KOMERČNÍM ÚVĚRŮM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKATELE

S-záruka UB
S

S-záruka

S-záruka za úvěr s finančním příspěvkem v programu Záruka 2015 až 2023 usnadňuje sociálním podnikatelům přístup k prostředkům od komerčních bank. Prostřednictvím tohoto programu poskytujeme záruku za investiční úvěry, jimiž je financováno např. pořízení nových technologií, softwarů, nemovitostí apod.

Jakou záruku nabízíme?

 • Výše záruky

  až 80 %

  Poskytujeme záruku do výše až 80 % jistiny úvěru, maximálně však 20 mil. Kč.

 • Výše zaručovaného úvěru

  neomezená

  Záruku však poskytujeme maximálně do výše 20 mil. Kč, resp. 80 % jistiny zaručovaného úvěru.

 • Co lze úvěrem uhradit

  investiční výdaje
 • Doba ručení

  až 8 let
 • Finanční příspěvek

  až 500 tis. Kč

  K zaručovanému úvěru může být poskytnut finanční příspěvek ve výši 10 % zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu, maximálně však do výše 500 000 Kč.

 • Výše poplatků

  0 Kč
Jakou záruku nabízíme?

Tato záruka je určena pro sociální podniky, taková firma zejména musí:

 • zaměstnávat osoby znevýhodněné na trhu práce
 • reinvestovat více než 50 % zisku zpět do rozvoje podnikání
 • uplatňovat demokratický styl řízení
 • rozvíjet svoji společenskou odpovědnost

Takový sociální podnik pak musí působit v oboru, který je programem podporovaný, např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, energetika, doprava a skladování, ubytování, stravování a další služby. Kompletní přehled podporovaných oborů najdete ve Výzvě.

Na co lze záruku využít?

 • nákup strojů, zařízení a technologií
 • pořízení licencí a softwaru
 • nákup a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Důležité informace

Záruka je poskytována jako podpora de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013), nebo dle blokové výjimky (Nařízení Komise (EU) č. 651/2014), podrobněji viz Veřejná podpora.

Důležité informace

Modelový příklad

Pořízení nové technologie sociálním podnikem
Očekávané výdaje 12 000 000 Kč

NRB Spolupracující úvěrující banka
Výše úvěru - 12 000 000 Kč

Dle výše využití vlastních zdrojů a v souladu s obchodní politikou úvěrující banky.

Výše záruky 9 600 000 Kč

Maximální výše záruky je 80 % jistiny zaručovaného úvěru.

-
Zajištění úvěru - záruka NRB

Úvěrující banka může ještě vyžadovat dozajištění zbývající části úvěru.

Doba ručení 8 let

Doba ručení se odvíjí od doby splatnosti úvěru, maximální doba ručení je 8 let. 

-
Poplatek za poskytnutí záruky 0 Kč -
Úroková sazba - dle obchodní politiky úvěrující instituce

Záruka NRB může přispět ke zlevnění, resp. zvýhodnění poskytovaného úvěru.

Doba splácení a odklad splátek - dle obchodní politiky úvěrující banky
Finanční příspěvek na způsobilé výdaje projektu 500 000 Kč

Finanční příspěvek je poskytován ve výši 10 % z výše zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu, max. však 500 000 Kč.

Dokumenty, žádosti a další informace

Přehled podrobných informací k programu spolu s odkazem na žádost a pokyny k jejímu podání.

Kontaktní formulář

Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit. Kromě dotazu je třeba uvést alespoň jeden kontaktní údaj, abychom Vám mohli sdělit odpověď nebo se s Vámi spojit ohledně schůzky.

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů Odeslat