NRB

NRB poskytuje bezúročné úvěry pro sociální podniky v celkové výši 270 miliony korun

S-podnik UB
bezúročný úvěr finanční nástroje podpora podnikání s sociální podnik zvýhodněné úvěry
08.04.2024

Sociální podniky mohou od začátku dubna v rámci programu S-podnik plus opět žádat Národní rozvojovou banku o poskytnutí bezúročného úvěru až do výše 25 milionů korun. Ministerstvo práce a sociálních věcí na jejich podporu vyčlenilo celkem 270 milionů korun. Program nabízí bezúročné investiční a provozní úvěry a navazuje na úspěšný S-podnik, v rámci kterého podnikatelé vyčerpali na úvěrech téměř 178,5 milionu korun.

Díky programu S-podnik plus může NRB podpořit všechny podniky bez rozdílu velikosti, které přispívají k sociálnímu prospěchu a začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Bezúročné úvěry poskytneme na zahájení podnikání i na rozvoj zavedených podniků. Velmi nás těší, že můžeme pomáhat v projektech, které začleňují osoby se zdravotním postižením nebo sociálním a kulturním znevýhodněním,říká Pavel Křivonožka, člen představenstva NRB.

S-podnik plus je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus, nejedná se o klasickou dotační podporu projektových záměrů, ale tzv. finanční nástroj, který představuje moderní formu podpory z fondů EU. „Sociální podniky hrají důležitou roli v našem sociálním systému. Pomáhají začleňovat znevýhodněné osoby na trh práce a zároveň jim dávají šanci na smysluplnou práci a důstojný život. Věřím, že tato podpora bude i nadále přispívat k rozvoji sociálního podnikání v České republice,” uvádí vrchní ředitelka sekce Evropských fondů a mezinárodní spolupráce Martina Štěpánková.

Nabízíme investiční i provozní úvěry

Od 1. dubna 2024 je možné žádat o bezúročné investiční i provozní úvěry. Investiční jsou vhodné především pro sociální podniky, které potřebují finanční podporu na zahájení nebo rozvoj svého byznysu. Provozní úvěry jsou určeny k financování provozních výdajů. V obou případech je možné zažádat o úvěr až 25 milionů korun. Peníze pak mohou být využity na pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, jako jsou stroje, zařízení, licence, software, nemovitosti a jejich rekonstrukce, financovat lze také nákup služeb, zásob nebo materiálu.

Požádat o úvěr mohou podniky z celé České republiky, které naplňují či se zaváží naplňovat znaky sociálního podnikání, tedy například ty, u kterých činí podíl osob znevýhodněných na trhu práce (nebo díky realizaci projektu bude činit) více než 30 % z celkového objemu pracovních úvazků.

Kromě osob se zdravotním postižením se jedná například o osoby pečující o malé děti ohrožené sociálním vyloučením, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby ve výkonu a po výkonu trestu, zaměstnance s duševním onemocněním a další.

NRB pomáhá sociálním podnikům od r. 2019

Předchůdce tohoto programu, S-podnik, pomohl mezi roky 2019 a 2023 celkem 34 sociálním podnikům, které získaly 43 bezúročných úvěrů ve výši 220 milionů korun, z nichž bylo vyčerpáno téměř 178,5 milionu korun. Národní rozvojová banka podpořila například brněnskou pražírnu kávy s chráněnou dílnou a umožnila růst Pivovaru Chříč, který zaměstnává lidi s fyzickým i mentálním postižením. Díky úvěru z tohoto programu vznikla také nová výrobní hala Sociálního družstva Znojmo.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články