NRB

NRB přijímá žádosti o zaručení úvěru na elektromobily

Rectangle 405

Národní rozvojová banka (NRB) přijímá od 18. března 2024 žádosti v programu Záruka Elektromobilita, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a který bude financován ze zdrojů Národního plánu obnovy. Program nabízí poskytnutí bezplatné záruky k úvěru na nákup elektromobilů, vozidel na vodíkový pohon a dobíjecích stanic. Po doložení vlastnictví vozidla mohou firmy a podnikatelé získat také finanční příspěvek ve výši až 300 tisíc korun na vozidlo a až 150 tisíc korun na dobíjecí stanici.

Žádost v rámci programu Záruka Elektromobilita mohou podat živnostníci, podnikatelé, ale i malé, střední a velké firmy. Cílem programu je podpořit nákup vozidel na alternativní paliva a výstavbu dobíjecích stanic. „Národní rozvojová banka bude vystavovat záruky k úvěrům, které poskytnou spolupracující partneři – tedy komerční banky či leasingové společnosti. Tento mechanismus používáme i v jiných programech v našem portfoliu,“ vysvětluje Pavel Křivonožka, člen představenstva NRB.

Výzvu připravenou na základě programu zveřejnilo v prosinci Ministerstvo průmyslu a obchodu. „Zvolili jsme optimální způsob financování, který zahrnuje i finanční příspěvek, přičemž právě díky přítomnosti úvěru je zaměřen i na ty, kteří si elektromobil nemohou sami dovolit z vlastních zdrojů. Pro podnikatele je připraveno celkem 1,65 miliardy korun na pořízení vozidel a 300 milionů na dobíjecí stanice,“ říká vrchní ředitel sekce fondů Evropské unie Marian Piecha a dodává: „Doufáme, že tento program přispěje k podpoře rozvoje elektromobility i na úrovni dalších rezortů.“

Výrazné zvýšení poptávky po bezemisních vozech očekává Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA). „Příklady ze zahraničí ukazují, že dostupné financování je klíčové pro přechod k nízkoemisní mobilitě. Proto nový program Záruka Elektromobilita, který má v České republice podpořit zejména rozvoj elektromobility, vítáme a už teď víme, že významně přispěje k nastartování poptávky na straně našich klientů. Členské společnosti ČLFA patří mezi významné podporovatele bezemisní dopravy. Jen v minulém roce profinancovaly každý třetí prodaný elektromobil v Česku. Konkrétně se jednalo o 2 047 elektromobilů,“ uvedla Jana Hanušová, předsedkyně představenstva České leasingové a finanční asociace.

Od výběru vozu až k finančnímu příspěvku

Cesta k elektromobilu začíná výběrem vozu. Podporovaná jsou osobní auta typu M1, tedy vozidla, která mají nejvýše osm míst k sezení kromě sedadla řidiče. U nákladních vozů jsou podporovány typy N1 (vozidla s hmotností do 3,5 t) a N2 (vozidla s hmotností do 4,25 t). Auto nutně nemusí být nové, podmínky splňuje také vozidlo, které bude dodáno do šesti měsíců ode dne prvního uvedení do provozu a najeto bude mít méně než 6 000 kilometrů.

Dalším krokem je předjednání úvěru u spolupracujícího partnera, tedy leasingové společnosti nebo komerční banky. Jejich seznam je zveřejněn na webu NRB. „Podle našich odhadů se bude z naší strany jednat o profinancování 500 elektromobilů měsíčně. Samozřejmě našim klientům poskytneme maximální součinnost při vyřizování žádostí,“ doplnila Jana Hanušová.

Následuje odeslání žádosti do NRB, která zkontroluje, zda jsou splněny všechny podmínky stanovené ve Výzvě k tomuto programu. „Na webu NRB budou k dispozici formuláře, do kterých klienti vyplní informace o svém podnikání a projektu, pro který vozidlo nebo dobíječku plánují zakoupit. Žádost a její přílohy poté podají prostřednictvím elektronické podatelny NRB,“ přiblížil Jan Riegl, ředitel odboru Vývoj a metodika produktů Národní rozvojové banky.

Rychlost vyřízení žádosti ovlivní i kvalita vyplnění potřebných dokumentů. „Rádi klientům pomůžeme s doplněním žádosti, pokud nebudou dokumenty kompletní. Rychleji však dokážeme zpracovat žádost, která bude úplná. Klientům se tedy vyplatí vyhradit si na vyplnění žádosti dostatek času a před odesláním žádosti pečlivě ověřit, zda obsahuje vše potřebné,“ doplňuje Jan Riegl. Po zpracování žádosti klient na pobočce NRB podepíše smlouvu o poskytnutí záruky.

Jakmile dojde k převzetí a registraci vozidla, bude možné požádat o finanční příspěvek, a to prostřednictvím datové schránky. Příspěvky může NRB vyplatit klientům, kteří doloží potřebné dokumenty potvrzující, že jsou vlastníkem vozu. První vyplacené příspěvky lze tedy očekávat zhruba v polovině dubna.

Pořízení dobíjecí stanice

Záruku a příspěvek je možné získat také na vybudování dobíjecí stanice. Program umožňuje pořídit ji současně s vozidlem, podmínkou také je, že dobíječka bude neveřejná a podnikatelům či firmám bude sloužit pouze pro jejich vlastní potřebu. Stanici může klient pořídit i z vlastních zdrojů, je však potřeba, aby byla zakoupena až po podání žádosti o záruku k úvěru na pořízení vozidla.

Podpora vozidel a dobíjecích stanic přehledně:

Kategorie vozu Výše zaručovaného úvěru Finanční příspěvek
M1* od 300 tis. Kč až 1,5 mil. Kč max. 200 tis. Kč/vozidlo
N1 od 300 tis. Kč až 2 mil. Kč max. 250 tis. Kč/vozidlo
N2 (do 4,25 t a FCEV) od 300 tis. Kč až 2,5 mil. Kč

 

max. 300 tis Kč/vozidlo

* Maximální cena vozidla kategorie M1 je 1,5 mil. Kč.

Kategorie vozidel M1 = automobily s max. osmi místy k sezení kromě sedadla řidiče

Kategorie N1 a N2 = vozidla s hmotností do 4,25 t

Typ dobíjecí stanice Výše zaručovaného úvěru Finanční příspěvek
AC max. 100 tis. Kč max. 50 tis. Kč/dobíjecí stanice
DC do 40 kW max. 250 tis. Kč max. 100 tis. Kč/dobíjecí stanice
DC nad 40 kW max. 400 tis. Kč max. 150 tis. Kč/dobíjecí stanice

Podpora v rámci programu Záruka Elektromobilita je poskytovaná v souladu s nařízením EU o veřejné podpoře v režimu de minimis. To znamená, že může být poskytnuta jen těm firmám a podnikatelům, kteří za poslední tři roky nedosáhli dotačního stropu – tedy nečerpali dotace (či jejich ekvivalent v případě využití jiných zvýhodněných úvěrů či záruk) vyšší než 200 tisíc euro.

Podpora bezemisních vozidel se přidala k dalším programům NRB ohleduplným k životnímu prostředí

Podpora bezemisních vozů není jediným „zeleným programem“ v portfoliu NRB. Českým podnikatelům Národní rozvojová banka nabízí také poradenství při přípravě energeticky úsporných projektů (ELENA). Díky programu podnikatelé ušetří 90 % nákladů vynaložených na zpracování energetických posudků, získat mohou také bezúročné financování z programů Nové úspory energie a ENERG.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články