NRB

NRB navázala spolupráci s Ústeckým krajem v oblasti realizace infrastrukturních projektů

Ústecký kraj UB
Infrastruktura Národní rozvojový fond Ústecký kraj
13.09.2021

Národní rozvojová banka (NRB) uzavřela memorandum o spolupráci s Ústeckým krajem s cílem naplnit cíle Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 a potřeby kraje při realizaci infrastrukturních projektů v oblasti dopravy, zdravotnictví, energetiky a jiné místní infrastruktury a rovněž při podpoře podnikatelského sektoru v kraji.

„Nyní připravujeme několik velkých rozvojových projektů, ale finanční zdroje kraje a rozpočty obcí v našem regionu jsou omezené. Proto bychom některé z naplánovaných projektů Strategie rozvoje Ústeckého kraje na období 2021 – 2027 velice rádi realizovali ve spolupráci s NRB. Uzavření memoranda o spolupráci nám umožní využít zkušeností jejích odborníků při identifikaci a posuzování našich projektů z hlediska nedotačních možností jejich financování. Podle výsledků této analýzy pak rozhodneme o nejvhodnějším způsobu jejich financování včetně využití zdrojů NRB a Národního rozvojového fondu,“ uvádí hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

Výsledkem spolupráce banky a kraje má být vznik portfolia projektů, které budou financovatelné jak z pohledu banky, tak z pohledu soukromých investorů. „Je předpoklad, že některé projekty bude možné financovat přímo Národním rozvojovým fondem, další pak prostřednictvím tradičních produktů naší banky,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva NRB, a dodává: „K samotnému financování můžeme pak použít například prostředky Evropské investiční banky, které máme od konce července tohoto roku k dispozici a díky kterým můžeme financovat projekty veřejných subjektů, tzn. krajů a měst.“

Spolupráce s krajem může být z mnoha hledisek inspirativní pro ostatní kraje nebo města mimo jiné i z pohledu realizace projektů veřejné infrastruktury formou PPP. Problematikou, kterou řeší v Ústeckém kraji, se totiž zabývají i ostatní municipality a často realizaci projektů odkládají kvůli nedostatku finančních zdrojů. Základní myšlenkou PPP projektů je dlouhodobý smluvní vztah mezi veřejným a soukromým sektorem, kdy partneři sdílejí užitky a rizika plynoucí ze zprostředkování veřejné infrastruktury a veřejných služeb.

Národní rozvojová banka disponuje specializovaným poradenským týmem pro oblast financování infrastruktury, který dokáže projekty identifikovat a nastavit tak, aby co nejméně zatěžovaly veřejné rozpočty a přitom nedocházelo k odkládání jejich realizace až na dobu, kdy peněz ve veřejných rozpočtech bude dostatečné množství.

Do financování projektů kraje se počítá i se zapojením Národního rozvojového fondu, dceřinou společností banky, který byl založen za účelem rozvoje infrastruktury v ČR. Jeho úkolem je v první fázi pomoci veřejným subjektům připravit infrastrukturní projekty tak, aby byly atraktivní pro soukromé investory, v další fázi pak usnadnit a zlevnit jejich realizaci.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

ČNB UB

Národní rozvojový fond získal licenci ČNB

Česká národní banka udělila licenci Národnímu rozvojovému fondu SICAV (NRF). Díky tomuto kroku zde vzniká možnost zapojení soukromého kapitálu do financování infrastrukturních projektů v České republice. Představenstvo NRF ve spolupráci s potencionálními investory již...