NRB

Pavel Kysilka zvolen předsedou Národní investiční rady

Kysilka
Národní investiční rada
25.02.2021

Minulý týden proběhlo první zasedání Národní investiční rady (NIR), poradního orgánu Národního rozvojového fondu SICAV (NRF), jehož hlavním cílem je podpořit rozvoj veřejných i soukromých infrastrukturních projektů. Na zasedání se jednalo o prvních projektech, jež by mohly být fondem financovány. Členové NIRu zároveň zvolili svého předsedu, kterým se stal dlouholetý bankéř Pavel Kysilka.

Hlavním úkolem NIRu je vyjadřovat se k zásadním strategickým otázkám týkajícím se investiční činnosti fondu, jako jsou například stanoviska k investičním strategiím jednotlivých zřizovaných podfondů. NIR je složen jak ze zástupců investorů, jimiž jsou Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a Unicredit Bank, tak státu. Předsedou NIRu byl zvolen Pavel Kysilka a jeho další členové jsou: Daniel Heller, Vazil Hudák, Petr Zahradník, Radek Špicar, Jitka Haubová, Miroslav Zámečník, Jan Troják a Aleš Barabas.

Pavel Kysilka má mnoholeté zkušenosti z oblasti vrcholného bankovního managementu. Působil například jako viceguvernér České národní banky, generální ředitel České spořitelny, stál u zrodu naší banky a v současné době je členem naší dozorčí rady. Pevně věřím, že se společnými silami podaří vybrat a následně profinancovat projekty, které na jedné strany budou přínosné pro rozvoj naší země a na straně druhé motivují další investory k podílení se na financování infrastruktury České republiky,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky, která je mateřskou společností NRF.

Na prvním zasedání NIRu jsme kromě formálních záležitostí řešili i několik předložených projektů, do kterých by fond mohl investovat. Jednalo se například o projekty z oblasti dopravní infrastruktury, sociální oblasti, nebo také z oblasti sportu a kultury. Přestože v současné době nemohu říct bližší informace, očekávám, že k prvním investicím fondu by mohlo dojít již v horizontu několika měsíců,“ uvádí Pavel Kysilka.

Národní rozvojový fond SICAV získal v listopadu 2020 licenci České národní banky a vznikl k 1. únoru 2021 za účelem podpory veřejných i soukromých infrastrukturních projektů. Banky zapojené do příprav NRF přislíbily investovat do projektů podpořených fondem až 7 miliard korun, jež by měly přilákat další finanční zdroje. V první fázi by tak mohly být podpořeny projekty ve výši až 35 miliard korun. Národní rozvojový fond je dceřinou společností Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

NRF infrastruktura UB

ČMZRB založí Národní rozvojový fond

Českomoravská záruční a rozvojová banka se podílí spolu s dalšími partnery na vybudování Národního rozvojového fondu, díky čemuž posílí svoji roli národní rozvojové banky ČR, posune využívání finančních nástrojů v ČR, podobně...