NRB

Martin Bartyzal povede Národní rozvojový fond

bartyzal
Národní rozvojový fond
14.05.2021

Martin Bartyzal byl jmenován třetím členem představenstva Národního rozvojového fondu SICAV, a.s. Ode dne vzniku fondu představenstvo tvořili dva členové, a to Jan Barta a Lenka Zíb Novotná. V současné době je představenstvo kompletní, přičemž Martin Bartyzal byl zároveň zvolen jeho předsedou. Představenstvo po dohodě s investory bude rozhodovat o financování konkrétních investic.

Martin Bartyzal má více než 25 let zkušeností na manažerských pozicích v korporátním a investičním bankovnictví v regionu střední a východní Evropy. Pracoval na řadě projektů v oblasti strukturovaného financování, kapitálových trhů a korporátních financí jak v České republice, na Slovensku i v dalších zemích střední a východní Evropy. Působil v Deutsche Bank v Praze a ve Frankfurtu a od roku 2009 do roku 2018 vedl Deutsche Bank v České republice. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve fondu bude odpovídat za oblasti správy investic a za přípravu a analýzy projektů.


Martin Bartyzal

Lenka Zíb Novotná je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Působila na odborných a posléze manažerských pozicích na kapitálovém trhu. Většinu svého profesního života byla spojena se skupinou ČSOB. Od roku 2008 do roku 2019 byla rovněž předsedkyní Legislativní sekce Asociace pro kapitálový trh. V lednu 2020 se stala členem projektového týmu v rámci ČMZRB, jehož hlavním úkolem bylo zřídit Národní rozvojový fond. Ve fondu odpovídá za oblast kontrolních funkcí a administrace. V současné době je také členkou představenstva ČMZRB investiční.


Lenka Zíb Novotná

Jan Barta vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Karlovy univerzity a a také postgraduálně finance a bankovnictví na Southwestern Graduate School of Banking v americkém Dallasu. Po studiích působil od roku 1993 23 let ve skupině ČSOB, a to na různých manažerských pozicích. Mj. byl členem vrcholného vedení společnosti ČSOB Asset Management, též jako předseda představenstva mezi lety 2012-2015. Podílel se jako jedna ze zakládajících osob na vzniku Asociace pro kapitálový trh, kde byl vedoucím sekce kolektivního investování. Od roku 2019 působí také jako člen představenstva ČMZRB investiční. V říjnu 2019 se stal vedoucím projektového týmu v rámci ČMZRB, jehož hlavním úkolem bylo zřídit Národní rozvojový fond. Ve fondu odpovídá za oblast financí, řízení rizik a vztahů s investory.


Jan Barta

Národní rozvojový fond získal v listopadu 2020 licenci České národní banky a vznikl k 1. únoru 2021 za účelem podpory veřejných i soukromých infrastrukturních projektů. Fond je dceřinou společností Českomoravské záruční a rozvojové banky. Jeho poradním orgánem je Národní investiční rada (NIR), která je složena ze zástupců investorů, jimiž jsou Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a Unicredit Bank, tak státu. Předsedou NIRu byl zvolen Pavel Kysilka a jeho další členové jsou: Daniel Heler, Vazil Hudák, Petr Zahradník, Radek Špicar, Jitka Haubová, Miroslav Zámečník, Jan Troják a Aleš Barabas. Členy dozorčí rady fondu jsou Jiří Kunert, Marek Ditz a Petr Kratochvíl.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články