NRB

Tomáš Nidetzký se stal viceprezidentem Evropské asociace záručních institucí

a-091
představenstvo
17.06.2024

Výroční zasedání Evropské asociace záručních institucí – AECM se konalo ve dnech 6. – 7. června 2024 ve Varšavě za účasti více než 180 reprezentantů převážně evropských záručních a rozvojových institucí. Varšavskému zasedání předcházelo jednání Board of Directors, které schválilo nové členy vedení na období 2024-2027. Jedním z viceprezidentů byl zvolen Tomáš Nidetzký, předseda představenstva Národní rozvojové banky.

Vnímám to nejen jako výraz ocenění a důvěry ze strany vedení Asociace, ale především jako příležitost pro efektivnější využívání finančních nástrojů i na evropské úrovni. Mojí prioritou ve vedení AECM bude snižovaní byrokracie a zjednodušování podmínek poskytování návratné podpory pro segment malých a středních podniků,“ říká Tomáš Nidetzký.

AECM sdružuje 32 zemí z řad států Evropské unie, Velké Británie, Švýcarska, Kosova, Moldavska, Ukrajiny, včetně Turecka a Ázerbájdžánu. Jedná se v součtu o 47 národních či regionálních záručních institucí s impozantním objemem záručního portfolia, dosahujícího ke konci roku 2023 hodnoty cca 207 miliard EUR. Na výročním zasedání ve Varšavě byly mimo jiné také schváleny priority AECM pro nadcházející období, kterými jsou:

  • posílení proporcionality, tzn. zohledňování kapacitních možností především malých a střeních podnikatelů (MSP) v administrativních a byrokratických požadavcích na realizaci finančních nástrojů;
  • podpora klíčového segmentu MSP při realizaci evropského programu „twin transition“ (zelená a digitální ekonomika) např. flexibilnějším přístupem v poskytování veřejné podpory (state aid rules);
  • budování digitální infrastruktury a digitálních znalostí – tzn. udržení kroku v současném trendu skokového nárůstu využívání prvků umělé inteligence;
  • posilování role záručních schémat jako klíčové podpory pro segment malých a střední podnikatelů na unijní úrovni.

Zástupci Evropské komise i Skupiny Evropské investiční banky během konference a seminářů na téma „green and digital transition“, tj. přechod na zelenou a digitální ekonomiku zdůraznili nejen stále platné cíle dlouhodobé udržitelnosti, ale bohužel také pokračování trendu nedostatku zdrojů alokovaných na finanční nástroje na národních, ale i evropské úrovni. Zástupkyně Evropského investičního fondu (EIF), realizujícího mj. jeden ze základních schémat podpory – program InvestEU – uvedla, že deklarované finanční potřeby směrem k EIF již nyní trojnásobně převyšují dostupné zdroje.

Na příštím výročním zasedání se členové AECM setkají v Berlíně v květnu 2025.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

Obrázek do novinek web

Workshop Investice do veřejné infrastruktury

Zajímá vás, jak financovat obchvaty měst, parkovací domy, domovy pro seniory, veřejné osvětlení, brownfieldy, projekty odpadového hospodářství a další projekty veřejné infrastruktury a témata typu:  Jak financovat veřejnou infrastrukturu? Jaké...