NRB

NRB podpoří další projekt veřejné infrastruktury. Pomůže ulevit dopravě ve Žďáru nad Sázavou

Projojka Žďár nad Sázavou
infrastruktura RRF úvěry pro obce
01.09.2022

Nejdražší projekt města Žďár nad Sázavou pro rok 2023 bude stát více než 41 milionů korun. Od propojky mezi dvěma klíčovými ulicemi se očekává ulehčení dopravy, splnění závazku soukromému investorovi a otevření možností realizace dalších projektů v okolí. Město si na výstavbu vzalo zvýhodněný úvěr od Národní rozvojové banky.

Přes 41 milionů korun bez daně. To je hodnota nejdražšího projektu, který plánuje město Žďár nad Sázavou pro rok 2023. Jedná se o dlouho připravovanou propojku Brněnské a Jamské ulice, kolem obchodního centra S1 směrem k zahrádkářské kolonii. Pro řidiče vznikne okružní křižovatka, jejímž hlavním účelem je rozmělnění krizových bodů dopravy ve městě. Nově vybudovaná silnice by měla především ulevit velké světelné křižovatce u Conventu.

„Současný stav má za následek přetíženost křižovatek v dopravních špičkách. Od propojky si slibujeme, že ji využije část zákazníků obchodního centra namísto hlavní komunikace. Návštěvníci průmyslové zóny zase nebudou muset objíždět celý velký blok, jet přes tři různé hlavní křižovatky, ale využijí jeden kruhový objezd,“ vysvětluje přínosy Jan Prokop, vedoucí Odboru strategického rozvoje a investic města Žďár nad Sázavou.

V řadě čekají rybníky i obchodní dům

Město zbudováním této komunikace plní smluvní závazek, který dalo provozovateli obchodního centra. To bylo uvedeno do provozu v prosinci 2009.

V současné době se projekt nachází ve fázi výběru dodavatele. Vítězná firma bude mít na realizaci 14 měsíců.

„Rádi bychom smlouvu podepsali v září. Nyní čekáme na stavební povolení a dořešujeme administrativní úkony. Letos bychom chtěli zahájit přípravu staveniště, hlavní realizace bude probíhat od jara příštího roku,“ nastiňuje časový plán Jan Prokop.

Propojkou a revitalizací území bude moct být zrealizován také projekt na rozšíření obchodního domu a plánovaná budoucí zástavba bytových domů. „V blízkosti je zahrádkářská kolonie, která je ve vlastnictví města. Tím, že se nachází téměř v jeho středu a u vodní plochy, rádi bychom zde v budoucnu nechali vystavět rodinné domy,“ říká vedoucí odboru mající na starost strategický rozvoj.

Město řeší i řadu jiných projektů. Například finišuje rekonstrukci sídliště na Vodojemu. „Přímo u zmiňované propojky máme v plánu revitalizovat retenční nádrž, rybník Velký Posměch, který sbírá dešťovou vodu především z průmyslové zóny. Dále plánujeme odbahnit a revitalizovat rybník Velký Ždárský, který je v současnosti využíván pro chov ryb. Chtěli bychom ho využívat mimo jiné i pro rekreační a volnočasové účely,“ nastiňuje plány do budoucna Jan Prokop.

30 milionů od Národní rozvojové banky

Původní finanční náročnost projektu měla být přibližně o polovinu menší. Náklady se zvýšily nejen nárůstem cen stavebních materiálů, ale i dalšími realizacemi, které se k projektu přidaly.

„Nejdražší částí projektu je právě propojení nákupního centra s ulicí Jamskou, která je hlavní ulicí pro průmyslovou zónu. Součástí projektu je ale také smíšená stezka pro chodce a cyklisty, protihluková stěna, veřejné osvětlení, přeložky jednotlivých sítí, úprava zastávky MHD,“ říká Jan Prokop. „Při jakékoliv rekonstrukci se navíc snažíme o maximálně efektivní výsadbu zeleně a úpravu stávající, to platí i v tomto případě,“ dodává.

Město si vezme třicetimilionový úvěr od Národní rozvojové banky (NRB).

„Projekt propojky je pro nás strategicky velmi důležitý a současně finančně velmi náročný. Bohužel na tento typ projektů nelze čerpat dotace, proto jsme rádi, že jsme získali výhodný úvěr od NRB a díky tomu budeme projekt moct zrealizovat. NRB má pro obce a financování jejich projektů nezastupitelný význam.“ říká starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.

200 metrů propojovací komunikace, od které se očekává rozmělnění dopravy, a navazující infrastruktura bude tak z většinové části financováno zvýhodněným úvěrem. NRB svými zvýhodněnými úvěry financuje kromě soukromého podnikatelského sektoru právě i projekty veřejné infrastruktury, od pečovatelských domů, kulturních a sportovních zařízení přes veřejné osvětlení a kanalizaci až po výstavbu budov veřejné správy a rozvoj průmyslových areálů. „Podporou těchto typů projektů přispívá naše banka k hospodářskému a sociálnímu rozvoji České republiky a ke zlepšování životních podmínek v našich městech a obcích,“ říká Jiří Jirásek, předseda představenstva NRB.

„V loňském roce jsme na rozvoj infrastruktury poskytli městům a obcím 1,1 miliardy korun, jak na investičně náročnější projekty, jako například pořízení nových tramvají, tak i na ty menší, například na rozvoj vodohospodářské sítě, výstavbu mateřské školy, místní komunikace či zbudování komunitního centra,“ doplňuje s tím, že i v letošním roce bude v této podpoře nadále pokračovat.

Sdílejte tento příběh

Twitter
Facebook
Linkedin

Úvěry pro obce