NRB

Národní rozvojový fond

Narodni-rozvojovy-fond

Národní rozvojový fond SICAV, a.s.
Národní rozvojový fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem, kde 100 % zakladatelských akcií vlastní Národní rozvojová banka, a.s. Jejím hlavním cílem je prostřednictvím podfondů, do kterých investují soukromí investoři, poskytovat rizikovější vrstvy financování projektů, zejména v oblasti infrastruktury. Národní rozvojový fond financuje část projektových nákladů a především díky podřízenému charakteru jeho finanční účasti umožní z pohledu ostatních věřitelů redukovat finanční rizika a bude tak schopen mobilizovat další soukromé zdroje.

Národní rozvojový fond je finanční institucí zřízenou podle českého a evropského práva, regulovanou Českou národní bankou, fungující na základě principu návratnosti investovaných prostředků, shromažďovaných od soukromých investorů. V zahraničí jsou takové finanční nástroje a produkty běžné, stejně jako infrastrukturní fondy (například EIB group), v Česku však jde o novinku.

Národní rozvojový fond v listopadu 2020 získal licenci České národní banky a vznikl k 1. únoru 2021. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25987. Zápis v obchodním rejstříku je k dispozici zde.

 

Představenstvo:
Ing. Martin Bartyzal, předseda představenstva
Mgr. Lenka Zíb Novotná, člen představenstva
Mgr. Jan Barta, člen představenstva

 

Kontakt:
Národní rozvojový fond SICAV, a.s.
Na Florenci 1496/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 098 29 482
Tel: 255 721 252
E-Mail: nrf@nrb.cz

Bližší informace o Národním rozvojovém fondu můžete zjistit v brožuře, kterou připravila Česká bankovní asociace ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou.

Související články:
14. 05. 2021: Martin Bartyzal povede Národní rozvojový fond
25. 02. 2021: Pavel Kysilka zvolen předsedou Národní investiční rady
09. 02. 2021: Skupina ČMZRB pomáhá s přípravou dálnice D35
26. 01. 2021: ČMZRB podpoří transformační projekty Moravskoslezského kraje
04. 12. 2020: Skupina ČMZRB uzavřela spolupráci s městem Pardubice
16. 11. 2020: Národní rozvojový fond získal licenci ČNB
27. 02. 2020: ČMZRB předložila ČNB žádost o povolení k činnosti Národního rozvojového fondu
18. 01. 2020: Zdravotnictví potřebuje investice. Pomoci může soukromý sektor skrz Národní rozvojový fond
19. 09. 2019: Založíme Národní rozvojový fond a podpoříme rozvoj infrastruktury
28. 06. 2019: ČMZRB založí Národní rozvojový fond