NRB

Žádost a pokyny pro žadatele o podporu z programu Záruka CK

Žádost a pokyny UB

1. Žádost a povinné přílohy:

Žádost o Záruku CK
Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Kopie smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku

Žádost o záruku z programu Záruka CK (nemusí být podepsaná) a přílohu DM je nutné podat v originálním formátu .xls nebo .xlsx. Kopii smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku přijímáme pouze ve formátech .pdf, .tiff, .jpg, .png. Žádost o záruku, příloha DM a kopii smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku jsou nutné pro řádné podání žádosti, pokud bude některý z dokumentů chybět, bude vaše žádost zamítnuta.

2. Další povinné přílohy (možno doplnit později):

Živnostníci (tj. fyzické osoby podnikatelé):
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (fyzické osoby)
Souhlas druhého z manželů (fyzické osoby)

Právnické osoby:
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (právnické osoby)

Přílohy se podávají v originálních formátech .xls nebo . xlsx.


Jak žádost předložit?

Řádně vyplněná žádost, její přílohy a kopie pojistné smlouvy se podávají prostřednictvím E-Podatelny. Žádosti, které budou obsahovat jiné než oficiální formuláře banky, nebudou zaevidovány (obchodní dopis nelze považovat za řádně podanou žádost). Po podání žádosti vyčkejte, než budete kontaktováni pracovníkem NRB.