NRB

Žádost a pokyny pro žadatele o podporu z programu COVID Záruka CK

Žádost a pokyny UB

Před vyplněním a podáním žádosti využijte toto instruktážní video.

Žádost a povinné přílohy:

Žádost o záruku COVID Záruka CK
Příloha DRC – Dočasný rámec nebo Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Kopie smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku

Žádost o záruku z programu COVID Záruka CK (nemusí být podepsaná) a přílohu DRC nebo DM (podle toho, zda budete čerpat podporu v režimu tzv. Dočasného rámce, což doporučujeme, nebo v režimu de minimis) je nutné podat v originálním formátu .xls nebo .xlsx. Kopii smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku přijímáme pouze ve formátech .pdf, .tiff, .jpg, .png. Žádost o záruku, příloha DM a kopii smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku jsou nutné pro řádné podání žádosti, pokud bude některý z dokumentů chybět, bude vaše žádost zamítnuta.

Pozn. místo přílohy DM je možné od 19. 5. 2021 vyplnit přílohu DRC, která umožní čerpat veřejnou podporu v režimu tzv. Dočasného rámce, který vznikl v souvislosti s pandemií koronaviru a nabízí vyšší limit než režim de minimis

2. Další povinné přílohy (možno doplnit později):

Fyzické osoby:
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (fyzické osoby)
Souhlas druhého z manželů (fyzické osoby)

Právnické osoby:
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (právnické osoby)

Přílohy se podávají v originálních formátech .xls nebo . xlsx.


Jak žádost předložit?

Řádně vyplněná žádost, její přílohy a kopie pojistné smlouvy se podávají prostřednictvím E-Podatelny. Žádosti, které budou obsahovat jiné než oficiální formuláře banky, nebudou zaevidovány (obchodní dopis nelze považovat za řádně podanou žádost). Po podání žádosti vyčkejte, než budete kontaktováni pracovníkem NRB.