NRB

Žádost a pokyny pro žadatele o podporu z programu Záruka CK

Žádost a pokyny UB

Z důvodu naplnění alokace programu COVID Záruka CK byl ukončen příjem žádostí o tuto formu podpory.

Upozorňujeme žadatele, že NRB přijímá tyto žádosti výhradně prostřednictvím E-podatelny (Podání pro neregistrované uživatele). Žádost je nutné podávat kompletní (včetně příloh, zejména pak uzavřené pojistné smlouvy a všech jejích dodatků). Příjem žádostí obnovujeme od 1. února 2023 a bude ukončen dne 29. prosince 2023, pokud nebudou zdroje vyčerpány před tímto datem.

1. Žádost a povinné přílohy:

Žádost o Záruku CK
Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Kopie smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku

Žádost o záruku z programu COVID Záruka CK a přílohu DM je nutné podat v originálním formátu .xls nebo .xlsx. Kopii smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku přijímáme pouze ve formátech .pdf, .tiff, .jpg, .png. Žádost o záruku, příloha DM a kopie smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku jsou nutné pro řádné podání žádosti, pokud bude některý z dokumentů chybět, bude žádost zamítnuta.

2. Další povinné přílohy :

Právnické osoby:
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (právnické osoby)
Příloha B – Údaje o ekonomických vazbách žadatele

Živnostníci (tj. fyzické osoby podnikatelé):
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (fyzické osoby)
Příloha B – Údaje o ekonomických vazbách žadatele

Souhlas druhého z manželů (fyzické osoby)

Přílohy se podávají v originálních formátech .xls nebo .xlsx.


Jak žádost předložit?

Řádně vyplněná žádost, její přílohy a kopie pojistné smlouvy se podávají prostřednictvím E-Podatelny. Žádosti, které budou obsahovat jiné než oficiální formuláře banky, nebudou zaevidovány (obchodní dopis nelze považovat za řádně podanou žádost). Po podání žádosti vyčkejte, než budete kontaktováni pracovníkem NRB.