NRB

Žádost a pokyny k podání žádosti o podporu z programu Inostart

Žádost a pokyny UB

Žádost a povinné přílohy:

Žádost o M-záruku v programu Inostart
Smlouva o úvěru od České spořitelny

Povinné přílohy k žádosti, které je možné doplnit později:

Fyzické osoby:
Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (fyzické osoby)
Souhlas druhého z manželů (fyzické osoby)

Právnické osoby:
Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (právnické osoby)


Jak žádost předložit?

Žádosti přijímají všechna obchodní místa.

Dokumenty vyžadované elektronicky lze zaslat na e-mailovou adresu obchodního místa nebo předat do datové schránky či webové podatelny NRB (v případě datové schránky a podatelny prosím uveďte příslušnou pobočku v předmětu zprávy). Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny 50 MB.

Žádost a přílohy vyžadované v listinné formě předkládá žadatel osobně v některém z obchodních míst NRB, předběžně může i tyto formuláře zaslat elektronicky výše uvedeným způsobem.