NRB

Žádost o záruku "Vynucená změna dodavatele energie" v programu Záruka 2015 až 2023

Žádost a pokyny UB

Příjem žádostí byl přerušen.

Žádost a povinné přílohy:

Žádost o záruku „Vynucená změna dodavatele energie“ v programu Záruka 2015 až 2023
Příloha PBE – Projekt
Kopie úvěrové smlouvy

Povinné přílohy k žádosti, které je možné doplnit později:

Právnické osoby:
Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Příloha B – Údaje o ekonomických vazbách žadatele
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (právnické osoby)

Fyzické osoby (živnostníci):
Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Příloha B – Údaje o ekonomických vazbách žadatele
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (fyzické osoby)
Souhlas druhého z manželů (fyzické osoby)

 

Jak žádost předložit?

Žádosti přijímají všechna obchodní místa.

Dokumenty vyžadované elektronicky lze zaslat na e-mailovou adresu obchodního místa nebo předat do datové schránky či webové podatelny NRB (v případě datové schránky a podatelny prosím uveďte příslušnou pobočku v předmětu zprávy). Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny 50 MB.

Žádost a přílohy vyžadované v listinné formě předkládá žadatel osobně v některém z obchodních míst NRB, předběžně může i tyto formuláře zaslat elektronicky výše uvedeným způsobem.