NRB

ČMZRB poskytne prostředky na energetické úspory podnikatelů

Vynucené dodávky energie UB2
energeticky úsporné projekty
04.11.2016

Vláda na svém jednání ve středu 2. listopadu 2016 schválila program ENERG, jehož cílem je podpořit financování energetických úspor malých a středních podniků v Praze. Ministerstvo průmyslu a obchodu na něj vyčlenilo 130 milionů korun. O podporu budou moci žádat podnikatelé u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a to v následujících čtyřech letech.

Program ENERG má přispět ke snížení spotřeby energie a využívání obnovitelných zdrojů energie v malých a středních podnicích v Praze, které nemohou být podporovány z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.  Podpora bude poskytována ve formě zvýhodněného úvěru a finančního příspěvku vyplaceného jednorázově v případě dosažení cílů projektu.

„Program ENERG, který na středečním zasedání schválila vláda, přestavuje významnou příležitost pro využití návratných forem podpory k podpoře  celoevropských priorit, kterými úspory energie a využití obnovitelných zdrojů nepochybně jsou. Věřím, že se nám ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu podaří v co možná nejkratší době nabídnout podnikatelům toto zvýhodněné financování jejich projektů,“ vítá schválení programu Jiří Jirásek, předseda představenstva Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Energetické úspory, které podnikatelé v Praze budou moci díky programu ENERG v následujících letech výhodně financovat, by tak měly prospět nejen životnímu prostředí a ochraně ovzduší, ale také vést ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články