NRB

Růst cen energií se týká i firem, řešením mohou být investice do úspor

Vynucené dodávky energie UB2
bezúročný úvěr ELENA poradenství úspory energie
07.03.2022

Po domácnostech jsou pod tlakem také obce a firmy. Ceny elektřiny rostou, což se postupně promítá do jejich provozních nákladů. Jak snížit nápor na rozpočet, pomáhá řešit Národní rozvojová banka (NRB).

Podnikatelům nabízí zvýhodněné financování energeticky úsporných projektů a zároveň i záruku k provoznímu úvěru v případě, že jim vzrostly ceny energií nucenou změnou dodavatele na dodavatele poslední instance na více než dvojnásobek. Zároveň jim pomáhá připravit projekt a zajistit energetický posudek pouze za desetinu celkových nákladů. O komplexní přípravu EPC projektu z programu ELENA mohou žádat také města.

Podnikatelé bez rozdílu velikosti mohou od NRB čerpat bezúročný úvěr na financování svých projektů zaměřených na úspory energie. Může se jednat o menší projekty, jako např. výměna osvětlení, oken, kotlů, nové rozvody elektřiny, vody, plynu, pořízení úspornějších technologií apod., nebo rozsáhlejší a investičně náročnější projekty typu komplexní renovace budov určených k podnikání ve smyslu zateplení, využití tepla produkovaného ve výrobě, akumulace elektrické energie, využití obnovitelných zdrojů energie a další. Vedle bezúročného financování NRB firmám nabízí ještě další zvýhodnění, a to ve formě různých finančních příspěvků.

Bezúročné financování z programu Úspory energie

Program Úspory energie je určený k financování energeticky úsporných projektů realizovaných na území ČR vyjma hlavního města Prahy. Při realizaci menších projektů do třech milionů korun, které přinesou alespoň 10% úsporu na energiích, nabízí NRB bezúročný úvěr až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu. V případě investičně náročnějších projektů poskytuje NRB bezúročný úvěr do výše 70 % způsobilých výdajů projektu a vyžaduje spolufinancování komerčním úvěrem na minimálně 20 % způsobilých výdajů projektu. K tomuto úvěru pak poskytuje příspěvek na úhradu úroků, a to až do výše čtyř milionů korun.

Bezúročný úvěr je poskytován ve výši 500 tisíc až 60 milionů korun s dobou splatnosti až 10 let včetně možnosti odkladu splátek na 4 roky. Vedle bezúročného financování NRB ještě poskytuje podnikatelům příspěvek na zařízení energetického posudku, a to až do výše 80 % jeho hodnoty, maximálně však 250 tisíc korun. Pokud se jedná o úsporný projekt zaměřený na renovaci budovy, pak NRB nabízí zařízení tohoto energetického posudku prostřednictvím programu ELENA (podrobněji viz níže).

Program Energ alternativou pro pražské firmy

Program Energ je určený k financování energeticky úsporných projektů realizovaných na území hlavního města Prahy a doplňuje tak program Úspory energie. Pokud se jedná o projekt do třech milionů korun zaměřený na zateplení budovy, výměnu osvětlení nebo výměnu zdroje vytápění, pak NRB nabízí bezúročné financování až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu. V ostatních případech mohou podnikatelé čerpat bezúročné financování až do výše 70 procent způsobilých výdajů projektu.

Bezúročný úvěr je poskytován ve výši 500 tisíc až 60 milionů korun s dobou splatnosti až 10 let včetně možnosti odkladu splátek na 4 roky. Vedle bezúročného financování NRB ještě poskytuje podnikatelům příspěvek na zařízení energetického posudku, a to až do výše 80 % jeho hodnoty, maximálně však 100 tisíc korun. Pokud se jedná o úsporný projekt zaměřený na renovaci budovy, pak NRB nabízí zařízení tohoto energetického posudku prostřednictvím programu ELENA (podrobněji viz níže). Díky němu podnikatel zaplatí pouze desetinu celkových nákladů za energetický posudek. Další finanční příspěvek ve výši 7 % vyčerpané částky úvěru může podnikatel od NRB získat při dosažení plánované energetické úspory.

S dvojnásobným nárůstem cen pomůže záruka

Podnikatelé, kterým minimálně o dvojnásobek narostly ceny za energie (dodávky elektřiny nebo plynu), a to z důvodu ukončení činnosti původního dodavatele, zpravidla společnosti Bohemia Energy, mohou od NRB získat záruku „Vynucená změna dodavatele energie“ z programu Záruka 2015 až 2023. Smyslem tohoto produktu je usnadnit podnikatelům cestu k provoznímu úvěru, kterým budou financovat právě zvýšené náklady na energie, případně pak další provozní výdaje, jako jsou například dodavatelsko-odběratelské faktury, nájemné, pořízení zásob, materiálu a jiného drobného hmotného i nehmotného majetku apod.

Tuto záruku poskytuje NRB až do výše 80 procent jistiny úvěru, který může činit maximálně dva miliony korun. Doba ručení je stanovena na dva roky. Záruku mohou využít podnikatelé působící v běžných oborech podnikání, jako je např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování a stravování, informační a komunikační činnosti a další služby. Záruka je poskytována zdarma a bez jakýchkoliv dalších poplatků. Příjem žádostí o tuto formu podpory odstartoval 17. prosince 2021.

Od konce března 2022 budou moci podnikatelé využít také Záruku Energie k provoznímu úvěru, která je poskytována spolu příspěvkem na úhradu úroků, pokud jejich náklady na energie vyrostly a nyní činí minimálně 10 % z celkových provozních nákladů. Tato záruka je poskytována z programu Expanze.

ELENA ušetří náklady spojené s přípravou projektu

Poradenství z programu ELENA je určené nejen pro podnikatele, ale také pro města a obce. Těm přináší možnost investovat do šetrných budov bez toho, aby musela utrácet statisíce. „Snížení energetické náročnosti dokáže ušetřit až polovinu nákladů. Předtím ale musí město projít poměrně náročným a nákladným procesem přípravy a pak ještě zaplatit samotnou stavbu. My městům nabízíme pomoc v obou fázích. Zajistíme kompletní podporu v procesu přípravy EPC projektů, tedy projektů se zaručeným výsledkem, a ještě uhradíme 90 procent nákladů. Realizaci úsporných opatření město splácí z ušetřených peněz za spotřebu energie, a to s návratností investice maximálně do dvanácti let,“ popisuje specialista EPC (Energy Performance Contracting) projektů pro Národní rozvojovou banku Vladimír Sochor.

Program ELENA zahrnuje všechny nehospodárné budovy v majetku města. Nejčastěji jsou to školy, bazény, nemocnice, kulturní zařízení a další veřejné budovy. „Tlak na úspory nesouvisí jen s raketovým růstem cen energií. Požadavky klade také New Green Deal. Čím dříve se začne s přípravou projektu, tím rychleji se uspoří,” myslí si Vladimír Sochor.

Aby město projekt řešený metodou EPC zahájilo, musí projít poměrně složitým a nákladným procesem. A to odrazuje zejména menší města. „Jen náklady spojené s přípravou EPC projektu se mohou vyšplhat na částky kolem milionu korun. S programem ELENA stačí desetina. Navíc pomůžeme s celým procesem, aby byla příprava projektu co nejkvalitnější a město nemuselo složitě hledat odborníky. Získat prostředky na školy nebo dům s pečovatelskou službou a další objekty tak může vyjít zhruba na sto tisíc korun,“ popisuje výhody Vladimír Sochor.

Pro města, kraje a další veřejné instituce je připraveno přibližně 55 milionů korun, které budou využity na přípravu projektů, tj. na zpracování úvodní analýzy, zda bude možné vybrané objekty zařadit do připravovaného EPC projektu, výběr vhodných energeticky úsporných opatření a zpracování zadávací dokumentace a zorganizování výběrového řízení na poskytovatele energetických služeb, tedy firmy, která vhodná opatření zrealizuje, a na zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci například na zateplení do příslušného dotačního programu.

Energeticky úsporné projekty lze uplatnit také na poli podnikatelském. Do programu ELENA se mohou zapojit všichni od živnostníků až po korporace. „I podnikatelům poskytneme profesionální pomoc s přípravou projektu a uhradíme 90 procent nákladů. Pomůžeme také s financováním investice, kdy lze dosáhnout na bezúročné financování z našich stávajících programů Úspory energie nebo Energ,” uzavírá koordinátor programu ELENA Čestmír Hrdinka.

Pro podnikatele je připraveno přibližně 8 milionů korun na zpracování energetického posudku a přípravu projektu, na jehož realizaci je možné čerpat bezúročný úvěr od NRB. Předpokládá se, že tak bude v následujících dvou letech podpořeno přes 100 projektů.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články