NRB

České firmy letos díky ČMZRB získaly už přes 50 miliard korun

Bankovky EUR a CZK m
obchodní výsledky statistika
11.12.2020

Podpora ve formě záruk a zvýhodněných úvěrů, kterou poskytuje podnikatelům Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), poprvé v historii umožnila profinancovat více než 10 000 podnikatelských projektů za období jednoho roku. Resp. se tuto magickou hranici podařilo překonat již za jedenáct měsíců. Celkově podnikatelé díky programům ČMZRB získali přes 50 miliard korun. To je větší objem podpory než v součtu za rekordní roky 2018 a 2019. Většinou se jednalo o provozní financování, které bylo poptáváno především v důsledku koronavirových opatření.

Přes dvě třetiny podpory, kterou ČMZRB ve spolupráci s komerčním sektorem v letošním roce podnikatelům poskytla, směřovala z programů COVID. Do konce listopadu letošního roku tak bylo profinancováno 6 600 projektů v objemu 35 mld. Kč napřímo poskytnutých nebo zaručených úvěrů. Dalších více než 15 miliard Kč získali podnikatelé z běžných programů banky. Podporu z nich čerpalo ve sledovaném období téměř 3 700 malých a středně velkých firem.

„Naše záruky a zvýhodněné úvěry dlouhodobě pomáhají podnikatelům nejen v jejich dalším rozvoji, ale jsou také pomocnou rukou v dobách krize. Přestože jsme v historii České republiky zažili již několik recesí, v žádné z nich jsme neposkytli českým firmám takový objem financování jako v letošním roce. To je jednak dáno výjimečností současné situace – k zastavení činnosti některých oborů nikdy reálně nedošlo –, ale také širší nabídkou našich programů. Ve své podstatě každý podnikatel, vyjma některých oborů podnikání (např. výroba zbraní, cigaret apod.) v různých fázích svého vývoje u nás může najít vhodné zvýhodněné financování,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Celkově tak díky ČMZRB, spolupracujícím komerčním bankám a leasingovým společnostem za prvních jedenáct měsíců letošního roku nateklo do ekonomiky přes 50 miliard Kč. Nejčastěji tuto formu podpory čerpaly malé podniky, tj. firmy s méně než 50 zaměstnanci. „Bez ohledu na typ produktu v 86 % případů námi poskytovaná podpora směřuje živnostníkům a malým podnikatelům. Přes 13 % čerpají středně velké firmy a necelé procento podniky zaměstnávající více než 250 zaměstnanců,“ upřesňuje Jiří Jirásek.

Podpora poskytovaná ve formě záruk a zvýhodněných úvěrů směřuje napříč regiony ČR. Nejvíce projektů je prostřednictvím ní realizováno v hlavním městě Praha (15 %) a na území Jihomoravského (14 %) a Moravskoslezského kraje (12 %). Podpora směřuje i napříč jednotlivými obory podnikaní. Nejčastěji ji však čerpají podnikatelé působící v oblasti maloobchodu a velkoobchodu (38 %), ve zpracovatelském průmyslu (23 %), stavebnictví (12 %) a v ubytovacích a stravovacích službách (8 %).

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

Novinky 1 UUB

Výsledky ČMZRB v roce 2020

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) v uplynulém roce poskytla podnikatelům rekordní objem podpory, a to ve výši přes 51 miliard korun napřímo poskytnutých či zaručených úvěrů. Celkově pomohla profinancovat 10 636...