NRB

Přes 51 miliard korun získaly české firmy díky ČMZRB v roce 2020

growth-g4feb2bfb9_1280
obchodní výsledky statistika
20.01.2021

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) v uplynulém roce poskytla podnikatelům rekordní objem podpory, a to ve výši přes 51 miliard korun napřímo poskytnutých či zaručených úvěrů. Celkově pomohla profinancovat 10 636 podnikatelských projektů. Ve většině případů podporu čerpaly malé podniky a využily ji k úhradě svých provozních výdajů. Dle údajů České národní banky tak bylo i díky programům ČMZRB úspěšně zažehnáno riziko tzv. credit crunch.

Ve většině případů (95 %) poskytla ČMZRB podnikatelům podporu ve formě záruk za úvěry komerčních bank, v ostatních případech se pak jednalo o napřímo poskytnuté zvýhodněné úvěry. „Záruky jsou nejčastěji využívaným finančním nástrojem napříč všemi vyspělými ekonomikami. Jejich výhodou mimo jiné je, že usnadňují podnikatelům přístup k úvěrům a zároveň motivují banky k úvěrování, což je důležité především v obdobích hospodářské recese. Jejich úspěšnost by se neměla posuzovat podle využitého podílu z celkového záručního rámce, ale především podle toho, jestli nedošlo k omezení agregované úvěrové emise komerčních bank. Statistika ČNB jasně prokazuje, že riziko tzv. credit crunch, které se v obdobích krize zvyšuje, bylo loni i díky  programům naší banky úspěšně zažehnáno,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Podporu ČMZRB nejčastěji čerpaly malé podniky, tj. firmy s méně než 50 zaměstnanci. „Většinu projektů (87 %), které jsme pomohli prostřednictvím našich programů profinancovat, realizovali živnostníci a malé podniky. Tito podnikatelé čerpali spíše menší úvěry, v průměrné výši 3,4 mil. Kč. Kromě půl procenta projektů, které realizovaly velké firmy, zbývající podporu čerpali středně velcí podnikatelé (12,5 %). Jejich průměrná výše poskytnutého úvěru se pohybovala přes 13 mil. Kč,“ upřesňuje Jiří Jirásek.

Rostla poptávka zejména po provozním financování
Vzhledem k situaci na trhu se české firmy v roce 2020 dostávaly do problémů s cash flow, a proto rostla poptávka zejména po provozním financování. K úhradě provozních výdajů bylo z celkově poskytnutých 51 mld. Kč využito přes 47 mld. Kč. Zbývajících 3,6 mld. Kč pak využili podnikatelé k pořízení nových strojů, technologií, licencí, softwaru nebo k výstavbě či rekonstrukci výrobních areálů, skladovacích hal a administrativních budov, případně k nákupu podílu rodinného podniku.

Podpora poskytovaná ve formě záruk a zvýhodněných úvěrů směřovala napříč všemi regiony ČR. Nejvíce projektů bylo prostřednictvím ní realizováno na území Jihomoravského kraje (15 %), Moravskoslezského kraje (13 %) a v hlavním městě Praha (12 %). Podpora směřovala i napříč jednotlivými obory podnikání. Nejčastěji ji však čerpali podnikatelé působící v oblasti maloobchodu a velkoobchodu (37 %), ve zpracovatelském průmyslu (23 %), stavebnictví (12 %) a v ubytovacích a stravovacích službách (8 %).

Přes dvě třetiny podpory, kterou ČMZRB ve spolupráci s komerčním sektorem v roce 2020 podnikatelům poskytla, směřovala z programů COVID. Z nich bylo profinancováno 6 574 projektů v objemu přes 35 mld. Kč napřímo poskytnutých nebo zaručených úvěrů. Dalších 16 miliard Kč získali podnikatelé z běžných programů banky. Podporu z nich čerpalo ve sledovaném období přes 3 882 malých a středně velkých firem.

[button url=“https://www.nrb.cz/prubezny-stav-vyrizovani-zadosti-programu-covid/“]Přehled poskytnuté COVID podpory[/button]

 

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články