NRB

I v současné situaci nadále podporujeme expanzi českých firem na rozvojové trhy!

Zaruka ZRS 3
zahraniční trhy záruka ZRS
22.10.2020

Česká ekonomika je dlouhodobě z více než osmdesáti procent závislá na exportu do zemí Evropské unie. Na této statistice zatím nic nemění ani rostoucí počet firem, které dokáží pro své často unikátní a technicky sofistikované výrobky najít nové trhy třeba i na druhém konci světa. A to nejen v zemích s rozvinutou tržní ekonomikou, ale i v zemích ekonomicky se rozvíjejících (tzv. emerging markets) a v zemích rozvojových.

V posledních letech lze také zaznamenat nový trend, kdy české firmy chtějí na mimoevropské trhy nejen vyvážet, ale dlouhodobě zde působit a investovat. Možná překvapivě se přitom nejedná jen o velké zavedené firmy, ale také o střední a malé firmy. Ty ovšem vesměs naráží na obtížně překonatelnou bariéru vysokých vstupních nákladů, které s sebou cesta na nové trhy přináší. Z tohoto důvodu Ministerstvo zahraničních věcí nabízí dva programy podpory, které pomáhají českým firmám tuto cestu na rozvojové trhy usnadnit. Oba programy na sebe navazují a pomáhají firmám v různých fázích jejich projektových záměrů.

Prvním programem je B2B, který řídí Česká rozvojová agentura. Jedná se o program dotační a jeho cílem je podpořit české firmy v prvních fázích jejich pronikání na rozvojové trhy. Firmy mohou získat dotaci až 50 % celkových nákladů (nejvýše však 500 tis. Kč) na přípravu studií proveditelnosti a podnikatelských plánů. Výsledkem by v této fázi mělo být detailní prozkoumání obchodních možností v daném segmentu trhu a v dané zemi, které firmě umožní vyhodnotit potenciál nových obchodních příležitostí. B2B program následně umožňuje získat dotaci i na 40% celkových nákladů (nejvýše však 2 mil. Kč) na samotnou realizaci projektu, který může trvat maximálně dva roky. Program B2B je omezen na země, pro něž je zpracována Mapa globálních příležitostí Ministerstva zahraničních věcí.

Pokud se firmě podaří během prvních dvou let uchytit na daném trhu a chce dále expandovat a investovat do svého vlastního rozvoje, nastupuje pak program ZÁRUKA ZRS, který nabízí Českomoravská záruční a rozvojová banka. Program vychází z předpokladu, že úspěšná firma je schopna financovat svůj další rozvoj prostřednictvím běžného komerčního financování. Díky záruce ze strany ČMZRB, která na sebe vezme polovinu rizika, se pak komerční financování stává pro firmy dostupnějším. Tento program je určen pro všechny rozvojové země.

Oba programy ve výsledku představují win-win situaci, z níž mají benefit všechny zúčastněné strany. České firmy sníží své náklady na průzkum nových trhů a etablování se na těchto trzích. Česká republika využije část rozpočtu pro rozvojovou spolupráci prostřednictvím moderních finančních nástrojů, které mají vysoký potenciál nabalit další soukromé investice a přispět k rychlejšímu ekonomickému rozvoji zemí třetího světa. A rozvojové země mimo to získají konkrétní přidanou hodnotu, kterou představují například nová pracovní místa, technologický transfer, přenos know-how, zlepšení produktivity zemědělství, energetická soběstačnost s využitím obnovitelných zdrojů, zlepšení životního prostředí apod.

Program B2B je vypisován vždy jednou ročně na podzim a aktuální výzva na předkládání projektů byla vypsána právě nyní. Podrobné informace o výzvě, včetně formulářů, je možné najít zde. Termín pro předkládání projektových žádostí běží až do 4. prosince. V souvislosti s výzvou připravila Česká rozvojová agentura sérii seminářů, jež budou vzhledem k epidemiologické situaci realizovány online formou. Registrovat se lze zde.

Program ZÁRUKA ZRS běží kontinuálně a projektové žádosti je možné předkládat průběžně přes e-podatelnu banky. Bližší informace o programu naleznete zde. Vaše projekty nicméně doporučujeme ještě před podáním žádosti konzultovat na emailové adrese [email protected].

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články