NRB

Internacionalizace: důležité téma podpory v řadě zahraničních rozvojových bank

bank-gd2a4918ad_1280
internacionalizace
23.05.2017

Irská rozvojová instituce, Strategic Banking Corporation of Ireland (SBCI), uspořádala 11. května v Dublinu jednání partnerských institucí v rámci sítě NEFI (Network of European Financial Institutions) zaměřené na téma internacionalizace. Zkušenosti s tímto směrem podpory malého a středního podnikání prezentovaly rozvojové banky či instituce Francie, Španělska, Německa a Finska. V České republice je tato oblast podporována formou přímé podpory exportu, kterou zajišťuje Česká exportní banka. ČMZRB v této oblasti s Českou exportní bankou spolupracuje formou zprostředkování informací od klientů požadující tyto služby.

Například francouzská Bpifrance uplatňuje přístup označovaný jako „podpora celého životního cyklu podnikatelů“. Internacionalizaci podniků pomáhá prostřednictvím řady proexportně zaměřených finančních nástrojů – úvěrů, záruk a podpůrných exportních služeb. Počínaje letošním rokem byla do struktury tamější rozvojové banky dokonce začleněna divize exportního pojištění (Bpifrance Assurance Export), realizující činnosti spadající v ČR do sféry činnosti pojišťovny EGAP.

Německá KfW vychází z vládního zájmu napomáhat svým podnikatelům. Dvacet procent MSP je aktivní za hranicemi státu. KfW v této oblasti nabízí např. refinancování exportních úvěrů. O důležitosti podpory exportu a internacionalizace firem svědčí aktivity exportní instituce KfW IPEX-Bank, jež je součástí KfW Group, např. v zemích Evropy, Asie a Afriky. Také španělská ICO obecně dělí své aktivity na dvě oblasti úvěrového financování: domácí a mezinárodní. Internacionalizace a exportní financování je jedním ze čtyř směrů strategie ICO na rok 2017.

Finská FINNVERA, resp. rozvojová instituce jedné z menších zemí EU, uplatňuje komplexní přístup v podpoře zmiňovaného segmentu prostřednictvím státem podporované sítě „Team Finland“, kterou tvoří 80 regionálních týmů napříč kontinenty. Domácí základnu tvoří rozmanitá řada subjektů: úřad premiéra, řada ministerstev, finsko-ruská a finsko-švédská obchodní komora, ekonomická a obchodní centra, patentový úřad a dalších řada dalších institucí. „Společný hlas“ v podpoře podniků má za cíl maximálně zefektivnit podporu klientům.

Rakouská AWS má speciální program záruk za investice na koupi podniku či získání majetkové účasti v podnicích v zahraničí.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

NRB_696x576

ČMZRB se mění na Národní rozvojovou banku

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) pokračuje v souladu s novou bankovní strategií jako Národní rozvojová banka (NRB). A to nejen v podpoře malého a středního podnikání, ale ve financování české infrastruktury.