NRB

12 důvodů, proč pracovat právě v NRB

Kariéra UB

Naši společnost tvoří lidé

Lidé, kteří zde každý den nechají kus sebe. Záleží nám na nich. A proto s nimi budujeme dlouhodobé vztahy založené na vzájemné důvěře. Nebojíme se do nich investovat čas i peníze. Podporujeme jejich profesní i osobní rozvoj, dáváme jim prostor vyjádřit své názory. Naším cílem je být společností, která svým zaměstnancům poskytne práci, která je naplňuje, baví a rozvíjí, a zároveň vytváří prostředí, kde se cítí dobře.
Kariéra Markét
 • Nabízíme jistotu a zázemí stabilní společnosti

 • Stavíme zkušenosti a mládí vedle sebe

 • Stáváme se moderní rozvojovou bankou

 • Pomáháme podnikatelům

 • Podporujeme rozvoj a růst našich zaměstnanců

 • Dbáme na vyvážený poměr práce a odpočinku

 • Nabízíme užitečné benefity

 • Záleží nám na zdraví

 • Přispíváme na volnočasové aktivity

 • Jsme otevření a vytváříme inspirativní prostředí

 • Trávíme spolu čas

 • Jsme společensky odpovědní

1

Nabízíme zázemí stabilní společnosti

Naše společnost je na trhu 30 let. Naším akcionářem je stát zastoupen třemi ministerstvy – Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. Naším primárním cílem není vytvářet zisk, ale podporovat rozvoj malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. A díky tomu jsme schopni vytvořit a zajistit stabilní pracovní prostředí pro naše zaměstnance.

Covid záruka CK UB
2

Stavíme zkušenosti a mládí vedle sebe

Přestože řada z nás s bankou spojila kus svého života a pracuje tady více než patnáct let, jsou mezi námi i ti, kteří teprve před několika lety promovali a jsou tak na začátku své profesní kariéry. Tento věkový rozdíl využíváme ve vlastní prospěch. Na jedné straně zralost, zkušenosti a mentorství, na straně druhé svěží mysl, elán a nadšení. Díky tomu rosteme, nebojíme se změn a držíme krok s dobou.

Stavíme zkušenosti a mládí vedle sebe
3

Stáváme se moderní rozvojovou bankou

Naše společnost má za sebou transformaci na národní rozvojovou banku. To znamená, že jsme se stali bankou celé vlády a jsme aktivní ve všech oblastech, v nichž se stát v rámci své hospodářské politiky rozhodne využít návratnou formu podpory. Svou činností přispíváme ke konkrétní podobě nové finanční instituce, která ještě ve větší míře přispěje k růstu české ekonomiky.

Stáváme se moderní rozvojovou bankou
4

Pomáháme podnikatelům

Jsme hrdí na to, že svou činností v naší bance přispíváme k plnění snů začínajících nebo již ostřílených malých a středních podnikatelů. Pomáháme financovat nejen rozjezd jejich firem, ale i projektů, které je posouvají dál a prostřednictvím nichž jsou konkurenceschopnější. Díky tomu přispíváme i k ekonomickému růstu naší země.

Pomáháme podnikatelům
5

Podporujeme rozvoj a růst našich zaměstnanců

Vzdělávání a profesní rozvoj našich zaměstnanců jsou pro nás důležité. Proto máme možnost navštěvovat jazykové kurzy a absolvovat různá školení související s pracovní náplní. Naši nadřízení navíc podporují naši osobní angažovat v tomto směru a vytváří plány našeho profesního rozvoje.

Podporujeme rozvoj a růst našich zaměstnanců
6

Dbáme na vyvážený poměr mezi časem stráveným prací a odpočinkem

Našim zaměstnancům se snažíme vytvářet příjemné pracovní prostředí a dbáme na to, aby měli dostatek času i na svůj osobní život a odpočinek. Nabízíme jim proto týden dovolené navíc, zkrácenou pracovní dobu na 37,5 hodiny za týden a časovou flexibilitu. V zaměstnání jsme všichni od devíti do půl třetí, zbytek pracovní doby si pak určujeme každý podle svých potřeb.

Dbáme na vyvážený poměr mezi časem stráveným prací a odpočinkem
7

Nabízíme užitečné benefity

Všem zaměstnancům přispíváme na stravování, životní pojištění a penzijní připojištění. Podporujeme také rodiny s dětmi, a proto pro ně máme při narození potomka připraven finanční příspěvek. Ti, co sami pečují o dítě ve věku do 15 let, a těhotné ženy mohou využít v každém čtvrtletí jeden den placeného volna navíc.

Nabízíme užitečné benefity
8

Záleží nám na zdraví

Nabízíme možnost jednou do roka bezplatně absolvovat i preventivní prohlídku zraku na špičkovém pracovišti u našeho očního lékaře. Každý zaměstnanec má nárok na tři placené dny, tzv. „sick days“, které může využít v průběhu roku, když se necítí dobře, a to aniž by si musel dojít k lékaři pro neschopenku.

Záleží nám na zdraví
9

Přispíváme na volnočasové aktivity

Protože je pro nás důležitá spokojenost našich zaměstnanců i mimo pracovní dobu a pracovní prostředí, přispíváme na jejich volnočasové aktivity. Podporujeme sport, kulturu, odpočinek i vzdělávání. Máme zde zaveden tzv. cafeteria systém, takže je na každém, jestli se rozhodne prostředky využít na nákup roční permanentky do fitness centra či divadla nebo vyrazí na dovolenou k moři či bude navštěvovat jazykový kurz.

Přispíváme na volnočasové aktivity
10

Jsme otevření a vytváříme inspirativní prostředí

Příjemné pracovní prostředí je pro nás základ, a proto jsme k sobě vstřícní a připravení si kdykoliv vzájemně pomoci. Předáváme si zkušenosti, respektujeme jeden druhého a přijímáme odlišný názor. A ač náplní každého z nás je něco jiného, pracujeme jako tým. Protože jedině tak můžeme dosáhnout úspěchu a růst.

Jsme otevření a vytváříme inspirativní prostředí
11

Trávíme spolu čas

Pěstovat přátelskou kulturu uvnitř naší společnosti nám pomáhají také různá neformální setkání, která každoročně pořádáme. Počínaje sportovními aktivitami, jež většinou vzniknou jako spontánní nápad některého z kolegů, konče u vánočních večírků či jiných společných firemních akcí. A když je čas i chuť, tak někteří z nás po práci společně vyrazí za kulturou, anebo si zajdou jen tak posedět.

Trávíme spolu čas
12

Jsme společensky odpovědní

Naším hlavním posláním je podporovat růst malého a středního podnikání v ČR. V rámci některých našich programů přispíváme také k rozvoji tzv. sociálních podnikatelů, to znamená těch, kteří zaměstnávají osoby znevýhodněné na trhu práce a rozvíjí svou společenskou odpovědnost. Zakládáme si na profesionalitě a dobrých vztazích s našimi klienty a obchodními partnery. Jednáme na základě etického kodexu, korupce a úplatkářství u nás nemají místo. Záleží nám na prostředí, v němž se pohybujeme. A proto každý rok pořádáme akce, kdy svojí prací přispíváme k revitalizaci životního prostředí v ČR.

Jsme společensky odpovědní