NRB

Program Fénix

Představujeme program Fénix a hledáme ty dodavatele služeb, kteří nám ho pomohou dotáhnout do zdárného konce. Zjistěte si více informací a zapojte se!

Core banking system

Co to je program Fénix a proč ho v NRB realizujeme?

Program Fénix je soubor několika projektů banky zaměřených na komplexní technologickou obměnu klíčových bankovních systémů souvisejících s naší business strategií. Cílem je, aby byl ve střednědobém horizontu zajištěn digitální provozní model naší společnosti, abychom se stali bezpapírovou bankou, mohli jsme fungovat bezkontaktně a odpovědným financováním jsme přispěli k udržitelné budoucnosti a zmírnili tak svůj dopad na životní prostředí a společnost

Technologická obměna našich klíčových systémů nám musí dovolit vyšší flexibilitu a rychlejší implementaci nových produktů a umožnit nám poskytovat naše produkty rychle, efektivně a s vysokou produktivitou. 

Časování programu Fénix

Program Fénix je již v plném proudu a vzhledem ke komplexitě připravovaných změn poběží ještě několik let. Aktuálně jsme ve fázi vypisování veřejných zakázek na dílčí dodávky jednotlivých systémů (např. Core Banking System) a souvisejících služeb, které jsou nutné pro provedení potřebných technologických změn (NRB je veřejným zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a zadávání zakázek probíhá v souladu s tímto zákonem). Následně zahájíme paralelní spolupráci s  vybranými dodavateli a začne postupně docházet k implementaci nových systémů. 

Možnosti spolupráce na programu Fénix

V rámci programu Fénix počítáme se zapojením dostatečného počtu externích expertů, abychom sestavili schopný realizační tým, který nám pomůže dotáhnout program Fénix do úspěšného konce.

Z tohoto důvodu jsme spustili dynamický nákupní systém (DNS) (ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek), který bude sloužit pro operativní výběr a kontrahování aktuálně potřebných kapacit najímaných formou dodavatelského vztahu (tzv. “bodyshopping”). Všechny zakázky i výzva k účasti v DNS jsou zveřejněny na webu Tender arena, na profilu zadavatele

V rámci DNS jde v prvním kroku o vytvoření seznamu účastníků, kteří mají zájem být oslovováni konkrétními výzvami na požadované služby. 

Ti, kteří splní stanovená kvalifikační kritéria, budou následně osloveni konkrétní výzvou  k podání nabídky, ve které  bude přesně specifikována poptávaná služba, podmínky jejího poskytování a kritéria pro výběr. Do poptávaného spektra rolí patří např.: Project manager, IT/Business Analytik, IT/Business Architekt, IT Developer, Release manager, Tester a další. 

Pokud jste firma nebo OSVČ a  máte zájem se podílet na významném a rozsáhlém programu  a  můžete nám nabídnout kvalitní služby v poptávaných oblastech, neváhejte se přihlásit do DNS na výše uvedeném linku. 

Přihlašování potenciálních dodavatelů a jejich zařazení do seznamu účastníků k oslovení je možné  průběžně, tedy i po termínu první lhůty pro podání žádostí o účast.