NRB

Představenstvo

Představenstvo koláž web

Jiří Jirásek

Předseda představenstva NRB

Vystudoval ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze. Vzdělání si rozšířil postgraduálním studiem Buckinghamshire College of Brunel University ve Velké Británii a Southwestern Graduate School of Banking, Southern Methodist University v USA.

Do Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (od IX/2021 Národní rozvojová banka, a.s.), nastoupil v roce 1995 na pozici ředitele odboru finančních služeb. Již v roce 1995 se stal členem představenstva banky a vrchním ředitelem úseku finančních služeb a později úseku řízení obchodu. Na této pozici byl odpovědný za činnost obchodníka s cennými papíry, řízení pobočkové sítě a distribuci produktů. V listopadu 2014 se stal členem pracovní skupiny pro rozšíření spolupráce Evropské investiční banky, Evropského investičního fondu a národních rozvojových bank zemí EU. Spolupracoval na přípravě finančních nástrojů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v programovém období 2014-2020.

Od 1. 1. 2016 zastává pozici předsedy představenstva Národní rozvojové banky, a.s.

 

Pavel Křivonožka

Člen představenstva NRB

Střední školu vystudoval v německém Bayreuthu na Alexander-von-Humboldt-Realschule a studia MBA absolvoval ve State University of New York New Paltz.

Bohatou praxi z bankovnictví, pojišťovnictví a nemovitostního developmentu získal na různých manažerských pozicích nejenom v České republice, ale také v Německu a Rakousku. Posledních 9 let pracoval jako Head of Capital Markets Sales/Financial Institutions and Equities v Raiffeisenbank. V minulosti nasbíral zkušenosti na pozicích Head of Sales a Treasury ve skupině BNP Paribas, České spořitelně, resp. Erste Bank a České pojišťovně.

Od 1. 9. 2020 zastává pozici člena představenstva s odpovědností za obchod.

 

Pavel Fiala

Člen představenstva NRB

V roce 2000 úspěšně ukončil studium oboru finance na Fakultě financí a účetnictví VŠE Praha.

Po tříletém působení na kapitálovém trhu pracuje od roku 2003 v Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s. (od IX/2021 Národní rozvojová banka, a.s.), nejdříve v roli specialisty řízení aktiv a pasiv, posléze od roku 2005 v pozici ředitele odboru řízení rizik. V roce 2017 převzal kromě řízení rizik odpovědnost i za problematiku správy rizikových pohledávek.

Od 1. 4. 2020 zastává pozici člena představenstva s odpovědností za finance.