NRB

Obchodní listiny

Informace dle zákona č. 90/2012 sb.
veřejná podpora UB

Informace dle zákona č. 90/2012 SB.

Informace o Národní rozvojové bance, a.s.

Informační povinnost podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění.

Základní údaje o Národní rozvojové bance, a.s.

Obchodní firma: Národní rozvojová banka, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Sídlo: Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3

Identifikační číslo: 448 48 943

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 28. ledna 1992

Spisová značka: B 1329 vedená u Městského soudu v Praze

Základní kapitál: 2.631.626.000,- Kč

Upsaná a splacená část základního kapitálu: 2.631.626.000,- Kč

 

Údaje o jediném akcionáři Národní rozvojové banky, a.s.

Jediným akcionářem Národní rozvojové banky, a.s., je Česká republika. V Centrálním depozitáři cenných papírů je vedena evidence akcií banky na majetkových účtech u následujících ministerstev:

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Právní forma: Organizační složka státu, bez právní subjektivity

Sídlo: Praha 1, Na Františku 32, PSČ 110 15

 

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Právní forma: Organizační složka státu, bez právní subjektivity

Sídlo: Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ 110 15

 

Ministerstvo financí České republiky

Právní forma: Organizační složka státu, bez právní subjektivity

Sídlo: Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10