NRB

Od začátku roku podnikatelé od ČMZRB získali více než 21 mld. Kč

growth-g4feb2bfb9_1280
obchodní výsledky statistika
08.06.2020

Malí a střední podnikatelé získali od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) za prvních pět měsíců letošního roku podporu v objemu přes 21 mld. Kč, což představuje více než dvojnásobný meziroční nárůst. Banka tak firmám poskytla téměř takový objem podpory jako v roce 2019, který byl doposud historicky nejúspěšnější. Celkově od začátku roku do 31. května 2020 pomohla podnikatelům profinancovat přes 4 100 projektů převážně provozního charakteru.

Přestože se ČMZRB od konce března letošního roku primárně zaměřuje na vyřizování žádostí o podporu z programů COVID, podnikatelé poptávají i běžné programy, které jim usnadňují jejich další rozvoj. Za prvních pět měsíců letošního roku ČMZRB v rámci těchto programů (tj. vyjma programů COVID) poskytla malým a středním podnikatelům podporu v objemu 8,5 mld. Kč a pomohla tak profinancovat dalších bezmála 2 000 projektů jak provozního, tak investičního charakteru.

V rámci programů COVID pak k 31. květnu 2020 schválila podporu pro více než 2 100 živnostníků, malých a středních podniků v objemu 12,8 mld. Kč. „Podnikatelé tak od začátku letošního roku od naší banky získali zvýhodněné financování v objemu 21,2 mld. Kč. To znamená, že už teď jsme jim poskytli téměř takový objem záruk a zvýhodněných úvěrů (92 %) jako za celý loňský rok, který byl historicky nejúspěšnější,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB a dodává: „Jedná se o podporu ve formě námi napřímo poskytnutých nebo zaručovaných úvěrů.“

Podporu ve formě záruk a úvěrů nejčastěji čerpají malé podniky. Tři ze čtyř podpořených projektů realizují firmy s méně než 50 zaměstnanci, zbývající čtvrtinu pak středně velcí podnikatelé. „Zvýhodněné financování od naší banky směřuje napříč jednotlivými obory podnikání. Nejčastěji ho čerpají firmy působící v oblasti maloobchodu a velkoobchodu, průmyslu a stavebnictví. V případě programů COVID pak na třetím místě s 11% podílem dominuje oblast stravovacích a ubytovacích služeb. Vzhledem k tomu, že v rámci standardních programů v tomto segmentu v období prvních pěti měsíců letošního bylo podpořeno 3 % projektů z celku, je zřejmé, že do tohoto segmentu v rámci programů COVID směřuje daleko větší objem podpory, než je běžné,“ upozorňuje Jiří Jirásek.

Zvýhodněné financování od ČMZRB směřuje i napříč jednotlivými regiony. Nejčastěji ho podnikatelé využívají k profinancování projektů v Jihomoravském, Moravskoslezském kraji a hlavním městě Praha.

Počet podpořených projektů dle oborů podnikání
(leden až květen 2020)

Podpora celkem Standardní programy COVID programy
Maloobchod a velkoobchod 41,3 % 48 % 35 %
Průmysl 25,0 % 23 % 27 %
Stavebnictví 10,6 % 15 % 7 %
Doprava a skladování 4,8 % 4 % 6 %
Ubytovací a stravovací služby 7,3 % 3 % 11 %
Profesní, vědecké a technické činnosti 2,6 % 2 % 3 %
Administrativní a podpůrné činnosti 2,0 % 1 % 3 %
Další obory 6,4 % 4 % 8 %

 

Počet podpořených projektů dle krajů
(leden až květen 2020)

  Podpora celkem Standardní programy COVID programy
Hl. město Praha 12,5 % 16 % 10 %
Jihočeský kraj 6,0 % 5 % 7 %
Jihomoravský kraj 14,2 % 15 % 13 %
Karlovarský kraj 1,9 % 1 % 3 %
Královéhradecký kraj 6,2 % 5 % 7 %
Liberecký kraj 3,9 % 4 % 4 %
Moravskoslezský kraj 13,8 % 15 % 12 %
Olomoucký kraj 6,4 % 7 % 6 %
Pardubický kraj 6,4 % 6 % 7 %
Plzeňský kraj 5,7 % 4 % 7 %
Středočeský kraj 8,8 % 8 % 9 %
Ústecký kraj 3,7 % 4 % 4 %
Vysočina kraj 4,0 % 4 % 4 %
Zlínský kraj 6,5 % 6 % 7 %

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

Novinky 1 UUB

Výsledky ČMZRB v roce 2020

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) v uplynulém roce poskytla podnikatelům rekordní objem podpory, a to ve výši přes 51 miliard korun napřímo poskytnutých či zaručených úvěrů. Celkově pomohla profinancovat 10 636...