NRB

Od začátku roku získali podnikatelé od ČMZRB téměř 32 mld. Kč

growth-g4feb2bfb9_1280
obchodní výsledky statistika
14.08.2020

Živnostníci, malí a střední podnikatelé získali díky podpoře od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) za prvních sedm měsíců letošního roku úvěry  v objemu 32 mld. Kč. Celkově od začátku roku do 31. července 2020 pomohla ČMZRB podnikatelům profinancovat bezmála 7 000 projektů převážně provozního charakteru.

Přestože se ČMZRB od konce března letošního roku primárně zaměřuje na vyřizování žádostí o podporu z programů COVID, podnikatelé poptávají i standardní programy, které jim usnadňují jejich další rozvoj. Za prvních sedm měsíců letošního roku ČMZRB v rámci těchto programů (tj. vyjma programů COVID) usnadnila malým a středním podnikatelům podporu získat finanční prostředky v objemu 11 mld. Kč a pomohla tak profinancovat dalších přes 2 600 projektů jak provozního, tak investičního charakteru.

V rámci programů COVID pak ČMZRB ve spolupráci s komerčními bankami k 31. červenci 2020 schválila podporu pro více než 4 300 živnostníků, malých a středních podniků v objemu 21 mld. Kč. „Podnikatelé tak od začátku letošního roku od naší banky získali zvýhodněné financování v objemu necelých 32 mld. Kč. To znamená, že od nás podnikatelé v meziročním srovnání získali 2,5x větší objem napřímo poskytnutých nebo zaručených úvěrů,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Podporu ve formě záruk a úvěrů nejčastěji čerpají malé podniky. Tři ze čtyř podpořených projektů realizují firmy s méně než 50 zaměstnanci, zbývající čtvrtinu pak středně velcí podnikatelé. „Zvýhodněné financování od naší banky směřuje napříč jednotlivými obory podnikání. Nejčastěji ho čerpají firmy působící v oblasti maloobchodu a velkoobchodu, průmyslu a stavebnictví. V případě programů COVID pak na třetím místě s 13% podílem dominuje oblast stravovacích a ubytovacích služeb. Vzhledem k tomu, že v rámci standardních programů v tomto segmentu v období prvních pěti měsíců letošního bylo podpořeno 3 % projektů z celku, je zřejmé, že do tohoto segmentu v rámci programů COVID směřuje daleko větší objem podpory, než je běžné,“ upozorňuje Jiří Jirásek.

Zvýhodněné financování od ČMZRB směřuje i napříč jednotlivými regiony. Nejčastěji ho podnikatelé využívají k profinancování projektů v Jihomoravském, Moravskoslezském kraji a hlavním městě Praha.

Počet podpořených projektů dle oborů podnikání
(leden až červenec 2020)

Podpora celkem Standardní programy COVID programy
Maloobchod a velkoobchod 39 % 48 % 33 %
Průmysl 23 % 23 % 24 %
Stavebnictví 10 % 15 % 8 %
Ubytovací a stravovací služby 9 % 3 % 13 %
Doprava a skladování 5 % 3 % 6 %
Profesní, vědecké a technické činnosti 3 % 2 % 4 %
Administrativní a podpůrné činnosti 2 % 1 % 3 %
Další obory 9 % 5 % 9 %

 

Počet podpořených projektů dle krajů
(leden až červenec 2020)

  Podpora celkem Standardní programy COVID programy
Hl. město Praha 11 % 15 % 8 %
Jihočeský kraj 6,5 % 5 % 7 %
Jihomoravský kraj 14,5 % 15 % 14 %
Karlovarský kraj 2 % 1 % 3 %
Královéhradecký kraj 6 % 5 % 7 %
Liberecký kraj 4 % 4 % 4 %
Moravskoslezský kraj 13 % 15 % 12 %
Olomoucký kraj 6 % 7 % 6 %
Pardubický kraj 6 % 6 % 6 %
Plzeňský kraj 5 % 4 % 6 %
Středočeský kraj 10,5 % 9 % 12 %
Ústecký kraj 4 % 4 % 4 %
Vysočina 5 % 4 % 5 %
Zlínský kraj 6,5 % 6 % 6 %

 

 

***

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., je národní rozvojovou bankou České republiky. Jejím cílem je přispět a podílet se na podpoře hospodářského a sociálního rozvoje prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a evropských fondů banka poskytuje podporu formou záruk a zvýhodněných úvěrů a doplňuje tak nabídku bankovních a investičních produktů na trhu. Během prvních sedmi měsíců roku 2020 ČMZRB svými produkty podpořila v rámci standardních a COVID programů bezmála 7000 projektů, v objemu necelých 32 miliard korun napřímo poskytnutých či zaručených úvěrů.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články