NRB

Jak je důležité míti skauta. Zvláště toho technologického

Imedex UB
odkup obchodního podílu rodinná firma
18.05.2022

Richard Uhlíř převzal po dvanácti letech v rodinné firmě žezlo od jejího zakladatele. Tento krok představuje v životním cyklu firmy kritický mezník, který s sebou nese jak riziko, tak i obrovskou příležitost pro další rozvoj. „To, co se zpočátku jevilo jako nemožné, se nakonec během půl roku podařilo uskutečnit. Také díky intenzivní spolupráci s naším bankéřem a Národní rozvojovou bankou jsme nakonec našli vhodný způsob, jak můj odkup stoprocentního obchodního podílu ve firmě provést,“ nastiňuje nový majitel a ředitel královéhradecké společnosti Imedex náročnost realizace.

Změna je logickým vyústěním dlouholeté spolupráce

Firma Imedex se zabývá technologickým skautingem ve zdravotnictví, což znamená, že v tomto oboru ve světě vyhledává zajímavé špičkové technologie a snaží se je implementovat na český a slovenský trh. Po dlouhém období úspěšného fungování, kdy v jejím čele stál zakladatel Jaroslav Dufka, bylo nutné vyřešit přirozenou otázku mezigenerační výměny. Změna se připravovala dlouho, pečlivě a za spolupráce všech zúčastněných, přičemž snahou od počátku bylo, aby ji zákazníci téměř nepocítili. Podařilo se, a tak dnes Imedex dále pokračuje v aktivitách, jimž výborně rozumí, a původní majitel firmy si ponechal pozici konzultanta pro strategii a rozvoj.

Nový majitel není s rodinou zakladatele příbuzensky spřízněn, jak ovšem sám říká, stal se součástí rodiny firemní. „Když jsem sem nastoupil, byla to opravdu malá firmička s jedním obchodním zástupcem a jednou paní v kanceláři. Od prvního dne mě ale tato práce začala bavit. Poznáváte spoustu zajímavých lidí, zejména lékařů, specialistů, manažerů, inženýrů, startupových i garážových společností a podobně. Ve firmě jsem si vyzkoušel všechny pozice, takže když jsem se před pár lety stal jejím obchodním ředitelem a získal jsem zodpovědnost za prodej a servis, bylo mé následné ustanovení do pozice ředitele a majitele společnosti vcelku logickým vyústěním dlouholeté práce a postupu,“ vysvětluje Richard Uhlíř.

Recept, jak odkoupit společnost

Zpočátku Imedex pracoval s několika variantami možného dalšího vývoje, včetně toho, že by byl prodán někomu zvenčí. Postupně se však ukázalo, že si to vlastně nikdo nepřeje. Ve firmě začali přemýšlet nad tím, jak by ji mohl odkoupit „jejich člověk“, který ji zná dokonale zevnitř a hodlá ji vést ve stejném duchu jako doposud.

„Na začátku mi hodně pomohla naše hlavní banka a náš osobní bankéř z ČSOB, který připravoval úvodní schůzky,“ vzpomíná Richard Uhlíř. „O produktu Národní rozvojové banky, který jsme nakonec využili, jsme věděli jen málo, a právě banka nás na něj navedla. Samotné jednání s NRB, v té době ještě ČMZRB, bylo pak velmi konstruktivní.“

Po kladné zkušenosti s produktem GEN-záruka počítají v Imedexu s využitím služeb NRB i do budoucna, ať už s žádostí o úvěr nebo o záruku. Možnosti i nabídka produktů jsou široké a ve firmě teď už lépe vědí, jak na to. „Jelikož jsem si všechny podklady připravoval sám, dopouštěl jsem se chyb, které bylo třeba stále dokola opravovat,“ uznává nový majitel. „Tím chci říct, že jsme si s paní bankéřkou vyměnili možná stovku e-mailů a opravovali formuláře, které šlo zřejmě vyplnit správně hned napoprvé. Pokud bych se s tímto úkolem musel znovu vypořádat, určitě bych ho rád přenechal někomu zkušenějšímu. Byly to desítky, možná stovky hodin práce.“

Kromě obchodu se nyní Richard Uhlíř věnuje i dalším záležitostem spojeným s chodem firmy, řízení, financím, personalistice. S mnohými stávajícími zákazníky je stále v denním kontaktu, jako majitel se teď nicméně učí dívat se na firmu z většího nadhledu. Se změnou vedení dochází logicky i k některým dalším změnám, v případě Imedexu však představují jen malou reorganizaci, která souvisí s příchodem nových zaměstnanců a s novým vymezením kompetencí. Základní směřování firmy podle slov jejího majitele, který plánuje další rozvoj, zůstává stejné.

Co nabízí technologický skauting

Technologický skaut ve zdravotnictví sleduje novinky ve světě zdravotnických technologií a hledá inovativní řešení, která pak nabízí odborníkům. Na začátku musí najít správného člověka, takzvaného key opinion leadera, jemuž technologii představí a který se jí odborně ujme. Následný proces od administrace k prvním výkonům až po zavedení technologie mezi běžně dostupné a například hrazené pojišťovnou trvá někdy i několik let.

„Prodejem našich systémů však práce pouze začíná,“ vysvětluje Richard Uhlíř. „Máme tým profesionálů, který naše produkty velmi dobře zná, a poskytujeme k nim odbornou medicínskou i servisní podporu, a to po celou dobu životnosti daného přístroje. Některé systémy máme v péči od samého začátku, tedy více než patnáct let! Naším cílem je podporovat moderní zdravotnictví a zvyšovat kvalitu péče o pacienta. Nové produkty vyhledáváme mimo jiné i na odborných veletrzích zaměřených na technologické novinky ve zdravotnictví.“

Komunikace není nikdy dost

Imedex je dlouhodobým partnerem významných zdravotnických zařízení a dobře si uvědomuje, že v jeho oboru je pro úspěch zásadní komunikace. Informace o své činnosti samozřejmě nabízí na svých webových stránkách, aktivní je i na sociálních sítích. Společnost navíc systematicky vytváří podmínky pro efektivní komunikaci nejen mezi ní a jejími zákazníky, ale i mezi zákazníky navzájem.

„Rádi se účastníme kongresů odborných společností. Představují pro nás příležitost setkat se s našimi zákazníky v jiném prostředí a prodiskutovat společně jejich zkušenosti. Také zde oslovujeme nové zákazníky. Před lety jsme založili takzvanou Imedex Academy, unikátní vzdělávací platformu, která propojuje naše klienty přímo mezi sebou, aby si mohli vyměňovat své zkušenosti a navzájem se obohacovat. Jednou za dva roky pořádáme také akci zvanou Motilitní akademie, na níž naše zákazníky propojujeme napříč obory. Je to příjemné dvoudenní sympozium zaměřené na exkluzivní odborný program, a mimo to je čas i na neformální společenské aktivity. Na osobní setkávání se všichni nejvíc těšíme,“ uzavírá Richard Uhlíř.

Článek vyšel v časopise Trade News a na itradenews.cz.

Sdílejte tento příběh

Twitter
Facebook
Linkedin