NRB

Rozšířením strojního zařízení došlo ke zvýšení kapacity výroby

vysekovy-stroj
bezúročný úvěr navýšení kapacity výroby OPPIK pořízení nové technologie
30.10.2018

Společnost Karel Kaňák, s.r.o., která sídlí v obci Rohatec na Hodonínsku a na trhu je již přes čtvrt století, podniká v oboru výroby nástrojů a vysekávání obalů z hladké a vlnité lepenky. Další rozvoj jejích podnikatelských aktivit je spojen s rozšířením strojního vybavení, díky němuž by došlo ke zvýšení kapacity výroby, kvality a hospodárnosti. Což firmě následně umožní obstát na náročných zahraničních trzích. Nákup potřebných technologií se rozhodla financovat zvýhodněným úvěrem z programu Expanze . Co ji k tomu vedlo, se dozvíte v následujícím rozhovoru s jejím majitelem Karlem Kaňákem.

Na jaký projekt aktuálně sháníte financování?
Našim záměrem je rozšíření strojního zařízení pro plánovaný rozvoj podnikatelských aktivit zejména na zahraničních trzích. Konkrétně se jedná o pořízení čtyř technologií – dva stroje na ohýbání výsekových nožů, frézovací stroj na pomocné nástroje pro vylupování odpadů a frézovací stroj na výrobu štočků pro reliéfní a horkou ražbu.

Jak moc je pro rozvoj vaší firmy tento projekt významný?
Tyto technologie nám umožní expandovat na náročných zahraničních trzích ve smyslu zvýšení kapacity, kvality i hospodárnosti. Tento projekt tedy považujeme za velmi významný.

Proč jste se rozhodl využít úvěr z programu Expanze?
Program Expanze představuje ideální příležitost jak investovat výhodně. Díky této možnosti máme finanční prostředky bez úrokového zatížení.

Jak jste se o něm dozvěděl?
Dozvěděl jsem se to s půlročním předstihem před zahájením projektu od ředitele brněnské pobočky pana Ing. Aleše Trnky. O zahájení tohoto programu nás informovaly pracovnice UniCredit Bank a ČSOB Leasing.

V čem spatřujete jeho hlavní výhody?
Jedná se zejména o finanční výhody – bezúročný úvěr a možnost odkladu splátek. Nezanedbatelný je i vstřícný přístup pracovníků ČMZRB.

Jak moc složité je úvěr získat a jak dlouho trvá vyřízení žádosti?
Není to složité, ale určitě časově náročnější oproti získání bankovního úvěru. Celý proces trvá odhadem měsíc, což vzhledem k výhodám, které nám projekt přináší, považujeme za dobře investovaný čas.

Vypracoval jste si žádost o úvěr sám, nebo Vám s ní pomohli pracovníci ČMZRB?
Pracovnice ČMZRB, zejména bych rád zmínil paní Lízalovou a paní Polákovou, nám jsou oporou a velkým pomocníkem. Po celou dobu zpracování žádosti jsme v kontaktu. Každý projekt je více či méně individuální a díky ochotě a odbornosti těchto dam je projekt bezproblémový.

Spolupracujete s ČMZRB poprvé? Nebo již v minulosti? A jak hodnotíte spolupráci s bankou?
S ČMZRB jsme ve spolupráci od jejího založení a díky spokojenosti a spolehlivosti se do spolupráce vždy rádi vracíme.

Doporučil byste úvěr z programu Expanze i dalším podnikatelům?
Jednoznačně.

Sdílejte tento příběh

Twitter
Facebook
Linkedin