NRB

Nemožné je pouze slovo

Mrózek UB
bezúročný úvěr pořízení nové technologie
09.05.2022

Bohuslav Mrózek, zakladatel stejnojmenné, dnes již nadnárodní společnosti, specializující se na demolice, ale i stavby na klíč, říká: „Cílem naší společnosti je poskytnout zákazníkům jistotu, že práce budou provedeny řádně a včas. A to s důrazem na filozofii, kterou vyjadřuje naše motto: Nemožné je pouze slovo.“ Tato renomovaná firma je jedním z klientů Národní rozvojové banky, jejíž program Expanze jí pomáhá dále růst.

Společnost Mrózek je, kromě svého motta, které se zde, podle slov Ing. Aleše Delonga, výkonného ředitele, aplikuje na veškerou činnost, vyhlášená hned v několika aspektech. Veškeré hlavní činnosti provádí pouze vlastním technickým vybavením. Všichni zaměstnanci jsou pravidelně školeni a pro svůj obor působnosti disponují příslušnými oprávněními. Zaměstnanci společnosti jsou schopni provést veškeré opravy a úpravy strojů či automobilů potřebných k vykonání objednané práce. Jsou schopni realizovat složité technologické postupy zaměřené na práce ve stísněných prostorech, při demolicích výškových budov a komínů nebo pracovat v prostředí, kde jsou vystaveni vysoké míře prašnosti a hlučnosti.

AUDIO VERZE – poslechněte si příběh

„Filozofie naší firmy vznikla v hlavě našeho zakladatele a majitele, který zde stále působí,“ vysvětluje Aleš Delong. „Tímto způsobem se díváme na veškeré věci, které se v naší firmě řeší. Jde jen o to, najít nějakou cestu, a nesmiřujeme se s tím, že by to nebylo možné. Pokud se jedná o něco, co ještě nikdo nikdy nedělal nebo na co aktuálně ve firmě nemáme vybavení, tak to pro nás neznamená překážku.“ 

Jako příklad pan Delong uvádí situaci, kdy se bourá 300 metrů vysoký komín a vše se potřebuje provést tak, aby se nepoškodily okolní budovy či technologie. „Pro někoho je to nemožné, my však vždy hledáme cestu,“ říká Aleš Delong. „Třeba v Tušimicích je vytvořen určitý projekt, naši lidé se spojí s projektanty a dají dohromady zařízení, které by v tomto konkrétním případě mělo spolehlivě fungovat. Přitom to může být i zařízení, které nikdo nikdy před tím nevytvořil. V tomto případě šlo o bagr, který jsme přetvořili pro své potřeby tak, aby v této situaci vyhovoval. Řešení takových situací nejsou na trhu běžně dostupná.“

Když horolezec začne podnikat

Bohuslav Mrózek začal podnikat ještě před pádem komunismu začátkem roku 1989, jakmile začalo být vůbec možné, aby někdo „dělal na sebe“. Byl – a stále je – aktivním horolezcem, a tak se rozhodl právě pro práce ve výškách. V blízkých železárnách začal opravovat komín – cokoli bylo třeba, i když často šlo o skutečně nebezpečné činnosti.

Své podnikání rozvíjel zpočátku jako fyzická osoba. Po sametové revoluci, kdy bylo konečně povoleno chovat se tržně, se s elánem sobě vlastním pustil do skutečného podnikání. Výsledkem bylo, že se firma rozrostla do rozměrů, kdy bylo potřeba uvažovat o změně struktury. V roce 2002 tak byla založena akciová společnost.

 „Začátek této právnické osoby, to bylo asi období nejvýraznějšího růstu, kdy jsme nakoupili mnoho strojů, zainvestovali spoustu peněz do příslušenství a najednou se maličká firma o pěti až 10 lidech rozrostla na společnost k dnešku se zhruba 130 vlastními zaměstnanci plus x desítkami dalších lidí, kteří pro nás pracují jako výhradní subdodavatelé,“ přibližuje ředitel Delong.

Růst se však nezastavil. Zhruba před šesti lety usoudilo vedení firmy Mrózek, že okolní země jsou pro ni také zajímavé. Nejprve byla založena polská dceřiná společnost a v roce 2021 následovalo založení Mrózek Slovensko. Nicméně už nyní se firma rozhlíží po dalších státech…

Není demolice jako demolice

V nabídce společnosti Mrózek lze dnes najít skutečně širokou paletu prací. Od demolic po výstavbu na klíč. Na počátku však stály demolice. „To je asi náš nejdůležitější segment z jednoho prostého důvodu,“ objasňuje Aleš Delong. „Možná neskromně se považujeme za skutečné odborníky v této oblasti a pro tento druh práce máme maximum potřebného ať už know-how, vyškolených pracovníků, nebo vybavení. Máme nejvíce techniky a speciální techniky, která je pro demolice třeba. Od výškových bagrů po speciální příslušenství. Ostatní činnosti, jako je výstavba například mostů, vykonáváme také, ale základem jsou demolice.“

Nicméně není demolice jako demolice. Nejde totiž vždy jen o to, zbourat budovu. Ale například vybourat jen to, co se pro daný účel vybourat má, a to ostatní nepoškodit. Firma Mrózek proto nabízí i to, co neumí zdaleka každý – tzv. speciální demolice.

„Pod pojmem speciální demolice si můžete představit třeba právě probíhající rekonstrukci pražského hotelu Intercontinental,“ vysvětluje ředitel Delong. „Ta je spojená se změnou dispozic pokojů a celkově dispozice stávající budovy. Při tom je třeba řešit projektování, statiku atd. Jde o demolici, která vyžaduje, aby po vás nezůstala jen holá pláň nebo zdemolovaný objekt, ale aby došlo jen ke změně dispozice budovy. Dělali jsme například rekonstrukce v centru IGY v Českých Budějovicích v roce 2016 a to bylo přímo za provozu. Řešila se tři patra, přičemž ve spodních patrech probíhal provoz. Banky a obchody byly otevřené.“

Aktuálně firma Mrózek realizuje společně s Metrostavem na Slovensku demoliční práce na vodním díle Gabčíkovo. Práce zde probíhají v podzemí, ve vypuštěné komoře hluboké 30 metrů. „Jsou tam komory, které nejsou na první pohled vidět, a pro modernizaci vodního díla je třeba změna některých dispozic celé stavby,“ přibližuje Delong. „Je potřeba něco bourat, něco jiného přemístit… Tohle jsou speciální demolice. Nebo můžeme uvést jako příklad částečnou demolici komínu, který je zcela obestavěný moderními technologiemi, takže musíte vynaložit spoustu úsilí, aby demolované části nepoškodily okolí. To je rozdíl oproti klasické demolici, kde po vás má zůstat jen kupa suti.“

Růst není zadarmo

Co však bylo důvodem, že společnost Mrózek začala spolupracovat s Národní rozvojovou bankou? „Současná spolupráce naší firmy s NRB není první,“ říká Aleš Delong. „V minulosti jsme již ve spolupráci s ní některé projekty realizovali. Například jsme využili programu Covid. V roce 2021 přišla od vedení banky nabídka, abychom využili program Expanze. To se nám v té době právě velmi hodilo, protože jsme se začali rozrůstat do dalších zemí. Potřebovali jsme proto doplnit strojový park a modernizovat zařízení. Využili jsme tedy této možnosti a realizovali jsme své plány díky prostředkům od Komerční banky a současně Národní rozvojové banky. Celý projekt se připravoval zhruba půl roku a byl závislý na dodávkách materiálu a příslušenství pro demolice, jako jsou demoliční nůžky na železo a železobeton. Finalizován byl koncem letošního února.“

Společnost Mrózek je tedy nyní, díky spolupráci s Národní rozvojovou bankou, plně připravena dokonale pokrýt potřeby svých zákazníků nejméně ve třech zemích. Bohužel vzhledem k ruské válce na Ukrajině nelze dnes úplně přesně plánovat v žádném oboru, ani v oblasti demolic. „Nyní je složitější predikovat, co bude,“ uvažuje ředitel Delong. „Nicméně globálně je naším plánem rozvíjet projekty nejenom v Čechách, ale i v Polsku a na Slovensku, s tím, že do budoucna máme rozjednanou spolupráci i v zemích, jako jsou Holandsko, Belgie a další země EU, ať už jde o demolice speciální, nebo klasické. Protože jsme poměrně velká společnost, tak je třeba si uvědomit, že v naší malé zemi není projektů k realizaci tolik, a tak zajímavých, jako pokud se rozhlédnete po celé EU.“

Článek vyšel v časopise MM Spektrum. Poslechněte si jeho audio verzi.

Sdílejte tento příběh

Twitter
Facebook
Linkedin