NRB

Navýšení kapacity skladu díky programu Expanze

Euro bagging UB
bezúročný úvěr OPPIK pořízení nové technologie strukturální fondy EU zefektivnění skladování
31.10.2018

Petr Jurek působil v 90. letech minulého století jako agronom v jednom větším zemědělském podniku na Vysočině. Podnik v té době hledal vhodný způsob skladování krmiv pro svoji mléčnou farmu.

Pan Jurek se proto ocitl s několika svými kolegy v Kanadě, kde měli s danou technologií již několik let zkušeností. Tehdy ho napadlo, že by mohl začít podnikat. V roce 1998 proto založil společnost EURO BAGGING, která působí v zemědělství a navazuje na zkušenosti svého zakladatele. V letošním roce firma přistoupila k zefektivnění skladového hospodářství, díky čemuž došlo k navýšení kapacity skladu a usnadnění dalšího rozvoje. Na tento projekt využila zvýhodněné prostředky z programu Expanze.

Společnost EURO BAGGING se ve svých počátcích zaměřovala na výrobou a distribuci silážních vaků a výrobu senážních lisů AMITY. Soustředila se především na český a slovenský trh, později začala působit i na dalších trzích Evropy (např. Německo, Maďarsko, Ukrajina, Rusko či Chorvatsko). Společnost začala postupně růst, inovovat a rozšiřovat porfolio svých strojů. Dnes se zabývá hlavně skladováním pícnin ve vacích jako alternativa tradičních technologií. Jde o specifický obor, v němž je na trhu jedinečná. Prostřednictvím svých prodejců, agentů a distributorů působí již ve více jak 35 zemích a jejich konečnými klienty jsou farmáři a zemědělské podniky jak z Evropy, tak Afriky, Asie či Austrálie.

V posledním roce firmu EURO BAGGING v dalším rozvoji brzdil především chybějící systematický sklad. A proto se rozhodla nakoupit vysokozdvižné vozíky a další technologie, jež by jí pomohly tento problém vyřešit. Vzhledem k časovému omezení a dalším komplikacím, které jsou spojeny s dotacemi, se firma rozhodla řešit financování tohoto projektu prostřednictvím programu Expanze. Více již v rozhovoru s Lukášem Jurkem, spolumajitelem společnosti EURO BAGGING a zároveň synem jejího zakladatele Petra Jurka.

Letos na podzim jste pořizovali nové technologie. Proč jste k nákupu přistoupili a o jaká zařízení přesně šlo?
Potřebovali jsme pořešit skladové hospodářství. U divize výroby strojů nám chyběl systematický sklad. I když jsme měli nový velký sklad, mohli jsme skladovat jenom „po zemi“ díky absenci řádných regálů. Navštívili jsme proto několik firem, které skladují hutní materiál, abychom se inspirovali, a rozhodli se pro pořízení 4cestného vysokozdvižného vozíku, díky kterému spoříme místo v uličkách skladu a jsme schopni skladovat až do výše 6,3m, takže kapacita skladu se několikanásobně zvýšila. Dále jsme pořídili nový konstrukční program, který umí provázat výrobní dokumentaci se skladem a využívat data pro plánování a řízení výroby. Do výrobní divize jsme ještě pořídili CNC pásovou pilu od českého výrobce, protože ta stará již dosloužila. U divize pro výrobu silážních vaků jsme sklad rozšířili o patrový „DRIVE-IN“ regálový sklad, díky kterému budeme schopni rychleji reagovat na poptávky a objednávky od zákazníků, kteří se v sezoně rozhodují pro koupi na poslední chvíli.

Jak moc byl nákup nových technologií důležitý pro vaše podnikání?
O reorganizaci výroby a skladu jsme uvažovali již delší dobu, protože stávající situace nás brzdila a omezovala, pouze jsme potřebovali vše důkladně promyslet. Nyní víme, že vše bude mít řád a budeme schopni na zakázky reagovat rychleji. Proto je pro nás pořízení nových technologií velice důležité.

Proč jste se rozhodli využit zvýhodněný úvěr právě z programu Expanze?
Mnoho firem v České republice se soustředí na využití dotačních titulů na pořízení technologií a celků, ale tyto dotační programy mají své velké nevýhody. Nemůžete si pořídit to, co přesně chcete, jste časově omezeni ve výběru a jste podrobování neskutečným kontrolám po realizaci projektu. Právě těmto nevýhodám jsme se chtěli vyhnout, protože víme, jak svět dotací funguje. Jednoduše jsme si vybrali, přesně CO jsme potřebovali, přesně KDY jsme potřebovali a ještě k tomu za zvýhodněných podmínek, takže o dotacích jsme již neuvažovali.

Jak jste se o programu Expanze dozvěděli?
O tomto programu jsme se nejprve dozvěděli na jednom semináři spojeným právě s vývojem dotací, ale tato informace byla pouze prvotní, neověřená, neoficiální. Nicméně jsme si počkali, až se program Expanze spustil a pak již nebylo co řešit.

V čem spatřujete jeho hlavní výhody?
Neomezenost jak časová, tak hmotná (můžeme si pořídit, co potřebujeme, ne na co je vypsaný dotační titul). Výhodné finanční podmínky. Méně „papírování“ pro vyřízení úvěru.

Jak moc složité bylo úvěr získat a jak dlouho trvalo vyřízení žádosti?
Naše účetní měly velkou většinu dokumentů k dispozici již z účetních uzávěrek a jiných běžných výkazů, nicméně vyřízení žádosti a seskupení všech dokumentů vyžaduje nějaký čas a soustředění, je to však daleko jednodušší než příprava dokumentů pro získání dotace.

Doporučil byste úvěr z programu Expanze i dalším podnikatelům?
Program Expanze můžeme doporučit všem firmám, které chtějí investovat do nových technologií a nechtějí být omezovaní. Zajisté bych se programu Expanze nebál a udělal první krok k jeho získání.

Sdílejte tento příběh

Twitter
Facebook
Linkedin