NRB

Úvěry Československé obchodní banky s podporou záruk ČMZRB

bank-gd2a4918ad_1280
mezibankovní dohoda
14.05.2014

Československá obchodní banka, a. s., se stala již jedenáctou bankou, se kterou ČMZRB uzavřela dohodu o spolupráci o poskytování záruk zjednodušeným postupem v programu ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele).

Malí podnikatelé mohou záruku využít ke snazšímu získání provozního či investičního úvěru ve výši  až 5 mil. Kč. V tomto programu bylo již podpořeno více než 2 600 projektů zárukami ve výši 5,6 mld. Kč.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

IMS UB

Záruky v mimopražských regionech rozšířeny

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo s účinností od 24. března 2016 o rozšíření podporovaných ekonomických činností (CZ-NACE) Programu ZÁRUKA 2015 až 2023 pro projekty v mimopražských regionech. V důsledku provedené změny bude...