NRB

API rozhraní – informace pro třetí strany

WebKlient

NRB provozuje aplikační programové rozhraní API pro přístup k funkcím internetového bankovnictví – PSD2.

API rozhraní je implementováno na základě standardu COBS České bankovní asociace a poskytuje rozsah rolí daných směrnicí EU pro:

Poskytovatele služeb nepřímého zadání platebního příkazu PIPS)
Poskytovatele služeb informování o platebním účtu (AISP)
Poskytovatele služeb platby platební kartou (PIISP, CISP)
Pro technické informace, registraci a identifikaci se třetí stany mohou obrátit na pracovníky Odboru financování na e-mailové adrese [email protected].