NRB

Brno postaví multifunkční halu, s financováním by mohla pomoct i skupina ČMZRB

Multifunkčí hala Brno UB
multifunkční hala Brno rozvoj infrastruktury
23.06.2021

Brno může začít stavět multifunkční halu, v tomto týdnu podařilo získat potřebné pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení. Hala vyroste v areálu současného výstaviště a půjde o projekt, jež bude vyžadovat investici kolem 3,3 miliardy korun. S financováním by Brnu mohla pomoci Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) spolu s její dceřinou společností Národním rozvojovým fondem.

Multifunkční hala u brněnského výstaviště nabídne kapacitu až 13 300 lidí v případě koncertů, 13 250 fanoušků u hokejových zápasů a 12 000 návštěvníků na tenisová, volejbalová, basketbalová, futsalová či florbalová utkání. Objekt bude mít 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží a nabídne 150 krytých parkovacích stání.

Město nestaví jen samotnou halu, ale revitalizuje i část svého území poblíž centra. V blízkém okolí arény budou nové páteřní a další místní komunikace, chodníky a přístřešky MHD. Celkově by také mělo vzniknout až 1300 parkovacích míst. Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic se připravuje výstavba velkého městského okruhu v úseku Bauerova a Dopravní podnik města Brna pokračuje v rozšiřování a modernizaci smyčky Lipová a v projektu lanovky ke kampusu. Veletrhy Brno začínají v souvislosti s výstavbou haly a nového dopravního řešení v západní části areálu realizovat soubor staveb, mezi něž patří i tři nové vstupní brány.


Vizualizace multifunkční haly

Město průběžně také řeší financování výstavby haly, jež vyjde přibližně na 3,3 miliardy korun. Vedení města si plánuje vzít více než dvou miliardový úvěr. Respektive část si půjčí přímo město Brno, část městská společnost Arena Brno, která kvůli stavbě haly vznikla, a část Brněnské komunikace, jež mají na starost výstavbu parkoviště. „Už tři čtvrtě roku jednáme s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a Národním rozvojových fondem o vhodném modelu financování,“ prozrazuje Markéta Vaňková, primátorka města Brna.

Naše skupina se chce ve větší míře zaměřit na financování rozvoje infrastruktury. Multifunkční hala v Brně si klade za cíl zatraktivnit jihomoravskou metropoli, zpřístupnit sportovní a kulturní vyžití nejen svým občanům, ale také obyvatelům přilehlých regionů včetně Slovenska či Rakouska, a zároveň investovat do vybudování související infrastruktury. Intenzivně proto s městem jednáme o vhodném modelu financování, do něhož by se zapojila nejen banka, ale i Národní rozvojový fond a prostřednictvím něho i soukromí investoři,“ přibližuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB a dodává: „Multifunkční hala v Brně by tak mohla být jedním z prvních projektů, jež bude Národní rozvojový fond financovat.

S financováním městu pomůže také Jihomoravský kraj a Národní sportovní agentura. „Minulý týden jsme měli společné jednání členů rady města a kraje, kde jsem potvrdil náš záměr podpořit přípravu a realizaci tohoto nadregionálního projektu částkou ve výši minimálně 200 milionů korun. Brno i jižní Morava objekt s odpovídající kapacitou, technickým zázemím a dopravním napojením určitě potřebuje a využije – nejen pro sport, ale i pro kulturu,“ říká hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Financování výstavby haly bude vícezdrojové, měla by se na něm podílet také Národní sportovní agentura. Jedním z důležitých dokumentů, které budeme přikládat k žádosti o dotaci, jakmile bude vypsán vhodný titul, musí být memorandum, kde bude spoluúčast kraje deklarována. Novému šéfovi Národní sportovní agentury, panu Neusserovi, jsme arénu, ale i další plánovaný rozvoj naší sportovní infrastruktury představili nedávno při jeho návštěvě Brna,“ sdělil radní města Brna Petr Kratochvíl, který má za vedení města spolu s primátorkou celý strategický projekt na starosti.

Multifunkční halu u brněnského výstaviště projektuje sdružení firem A PLUS, a. s., a Arch.Design, s. r. o. Zastavěná plocha objektu bude 16 698 m2, obestavěný prostor pak 475 000 m3. Na realizaci samotné výstavby arény a souvisejících investičních akcí se podílejí městské společnosti Brněnské komunikace, a. s., Veletrhy Brno, a. s., Dopravní podnik města Brna, a. s., Arena Brno, a. s. a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Bližší informace o projektu najdete zde.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články