NRB

ČMZRB a CzechInvest zahajují spolupráci, společně se chtějí zaměřit na podporu rozvoje malých a středních podniků

spolupráce 696×576
CzechInvest memorandum podpora malých a středních podniků
10.10.2017

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) a CzechInvest se chtějí společnými silami zaměřit na zefektivnění poskytování podpory malým a středním podnikatelům v ČR a tím usnadnit jejich další rozvoj. Svůj zájem stvrdili podpisem Memoranda o partnerství a spolupráci, k němuž došlo 10. října 2017 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Spolupráce mezi ČMZRB a CzechInvestem bude spočívat především ve vzájemné výměně informací a koordinaci aktivit, a to zejména při poskytování produktů malým a středním podnikatelům v regionech ČR. „Ve spolupráci s CzechInvestem budeme usilovat o přípravu takových programů podpory, které podnikatelům usnadní jejich další rozvoj. Důraz chceme klást hlavně na podporu financování rozvojových projektů začínajících podnikatelů, brownfields, inovací a transferu technologií,“ přibližuje předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek.

„Naši klienti se snáze a hlavně na jednom místě dozvědí o možnostech zvýhodněného financování jejich podnikatelských záměrů,“ doplňuje k navázání spolupráce Karel Kučera, generální ředitel CzechInvestu, a dodává: „Zejména pro start-upy jsou takové informace klíčové, protože při rozjezdu podnikání jsou finance hlavním omezením jejich rozvoje. Cenná zpětná vazba od našich klientů zároveň může ovlivnit budoucí podobu nových programů a finančních nástrojů.“

Úkolem obou společností proto také bude sledovat vývoj trhu, vyhledávat další příležitosti a možnosti pro zvýhodněné financování podnikatelských projektů. A to včetně možnosti vytvoření specializovaných nástrojů na podporu rozvoje právě v oblasti brownfields a výzkumu, vývoje a inovací a transferu technologií.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články