NRB

ČMZRB investiční vypsala výběrové řízení na správce fondu

Female,And,Male,Business,Partners,Sign,Contracts,At,Meeting,Negotiation,
správce fondu výběrové řízení
28.05.2020

ČMZRB investiční, a.s., vypsala výběrové řízení na správce fondu pro investování do nemovitostních projektů (brownfields) v ostravské aglomeraci.

ČMZRB investiční  je akciovou společností v 100% vlastnictví Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Jejím hlavním cílem je podpora veřejných a soukromých investic prostřednictvím kapitálových a kvazikapitálových finančních nástrojů, které jsou založeny na principu návratnosti. Společnost tento cíl naplňuje prostřednictvím správy finančních nástrojů a fondu fondů, přičemž investorem jsou příslušné řídicí orgány státní správy. Bližší informace o společnosti najdete zde.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články