NRB

ČMZRB poskytla v rámci programů COVID podporu v objemu 1,6 mld. Kč

growth-g4feb2bfb9_1280
covid podpora podnikatelů
17.04.2020

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) v rámci programů COVID schválila podnikatelům k 16. dubnu 2020 podporu v objemu 1,6 miliardy Kč (z toho COVID II 1 mld. Kč). To znamená, že živnostníci, malí a střední podnikatelé získali od ČMZRB či svých bank úvěry v objemu 1,9 mld. Kč. Finálně ČMZRB zpracovala 1 400 žádostí.

Podnikatelé, kteří podporu od ČMZRB v rámci programů COVID získali, působí napříč jednotlivými obory. „Jedná se například o firmy působící ve strojírenství, stavebnictví, automobilovém průmyslu, textilním průmyslu, maloobchodu a velkoobchodu, zdravotnictví, cestovním ruchu, pohostinství, ubytování a dalších službách,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Se zpracováním žádostí ČMZRB vedle zaměstnanců CzechInvestu a Ministerstva průmyslu a obchodu pomáhají nově také kolegové z České exportní banky a Státního fondu životního prostředí. „Jejich úkolem je především kompletování žádostí, které z celého hodnotícího procesu zabírá nejvíce času, protože se odvíjí od kvality dodaných podkladů od klientů. Nicméně vyplnění přílohy k veřejné podpoře, velikosti podniku a identifikace žadatele jsou nutné z důvodu naplnění české i unijní legislativy,“ uvádí Jiří Jirásek a dodává: „Očekáváme, že do konce dubna budou vyřízeny žádosti z programu COVID I. Žádosti z COVID II budou schváleny v horizontu několika týdnů, jejich rychlost se odvíjí od finalizace úvěrových procesů u spolupracujících bank.“

Další navazující program – COVID Praha –  bude vyhlášen v pondělí 20. dubna a bude se týkat malých a středních podnikatelů a živnostníků, kteří potřebují získat provozní financování na aktivity realizované na území hlavního města Prahy.  Příjem žádostí do programu COVID Praha bude zahájen o den později, v úterý 21. dubna. Pro řádné podání žádosti bude mj. nutné doložit kopii úvěrové smlouvy od spolupracující komerční banky, nebo mít od banky vyplněnou přílohu ACP, která je závazným příslibem k poskytnutí úvěru, a bude spolu se žádostí a ostatními přílohami zveřejněna na webu banku v pondělí 20. dubna.

Za první tři měsíce letošního roku ČMZRB poskytla malým a středním podnikatelům finanční podporu v objemu přes 3,7 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 14 %. Překonala tak průběžná čísla z roku 2019, který byl doposud historicky nejúspěšnější. Na podporu ve formě záruky či zvýhodněného úvěru dosáhlo 1 200 českých podniků. Z více než 95 % se jednalo o malé podniky.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články