NRB

ČMZRB zahajuje spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Jihomoravského kraje

shutterstock_1654237027
spolupráce
26.01.2017

Minulý týden, v pátek 20. 1. 2017, bylo podepsáno mezi Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, Krajskou hospodářskou komorou Jihomoravského kraje a Inovační a podnikatelskou platformou Memorandum o partnerství a spolupráci.

Spolupráce by měla spočívat zejména ve výměně znalostí a zkušeností formou účasti smluvních stran v pracovní skupině, a to v následujících oblastech:

  • finanční řízení a financování projektových záměrů;
  • sdílení know-how;
  • konzultace projektových záměrů napříč relevantními řídicími orgány a dalšími institucemi (např. TAČR);
  • spolupráce v oblasti inovačních projektů soukromých a veřejných subjektů;
  • spolupráce s vysokými školami v oblasti výstavby vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů;
  • spolupráce při výběru vhodných podnikatelských subjektů a projektů, které budou v souladu s dlouhodobou strategií smluvních stran;
  • spolupráce a podpora rozvoje infrastruktury v oblasti smart cities a jiné.

Signatáři Memoranda se shodují na nutnosti podpory rozvoje podnikání formou financování podnikatelských subjektů, podpory malých a středních podniků, vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů za účelem jejich dalšího rozvoje v oblasti inovací a transferu technologií na jižní Moravě. „Naše banka by pak měla sehrát ve financování takovýchto projektů klíčovou roli,“ říká Jiří Jirásek, generální ředitel ČMZRB, a doplňuje: „Pevně věřím, že navázání spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou Jihomoravského kraje nám otevře cestu i do ostatních regionů.

Jihomoravský kraj se zaměřil v rámci svého ekonomického rozvoje na rozsáhlé investice do vzdělávání, rozvoje vysokých škol, inovací a následného transferu technologií, který by měl zajistit dlouhodobý ekonomický růst a udržet nízkou míru nezaměstnanosti.

Slavnostní podepsání Memoranda proběhlo v rámci devátého ročníku podnikatelského setkání Krajské hospodářské komory jižní Moravy za přítomnosti generálního ředitele ČMZRB pana Jiráska, viceprezidenta hospodářské komory pana Štefla a předsedy představenstva Inovační a podnikatelské platformy pana Pelíška.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články