V lednu 2016 podepsala ČMZRB s Evropskou investiční bankou (EIB) Memorandum o porozumění, jehož náplní je spolupráce v rámci Centra evropského investičního poradenství – European Investment Advisory Hub (EIAH). Úkolem této iniciativy je podpora Investičního plánu pro Evropu formou poradenské činnosti s cílem podpořit růst investic a posílit kvalitu podnikatelského prostředí v Evropě.

Ve dnech 5. – 6. října 2016 se v lucemburském sídle EIB konala konference s názvem „Dny EIAH – definování spolupráce“, zaměřená na vyhodnocení úvodní fáze této iniciativy.  Během jednání mj. zaznělo, že EIB již získalo pro tuto spolupráci vedle ČMZRB dalších 19 partnerských institucí v rámci EU. Nicméně, jak samotný název konference napovídá, tato iniciativa je doposud v počáteční fázi hledání efektivního způsobu, naplnění a koordinace spolupráce mezi EIB a  jednotlivými členskými státy EU. V blízké budoucnosti lze proto očekávat intenzivní komunikaci EIB se svými smluvními partnery, které by vyústilo v novou formu podpory tuzemských podnikatelů.

Více informací naleznete ta na odkazu: http://www.eib.org/eiah.